آغاز نهضت تولید فولادهای خاص و پر آلیاژ در فولاد مبارکه
جلسه کمیته مدیریت فولاد مبارکه در روز شنبه 30 آبان ماه با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات فولاد مبارکه به منظور بررسی فعالیت های یک ماه اخیر شرکت و نیمه اول آبان ماه و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و جهت گیری قابل بهبود در مناطق تولید توسعه و برنامه های آتی شرکت.