ابهامات راهنمای/داستان فیلم درباره داشتن تابعیت ایرانی برای فیلمبرداری فیلم اول چیست؟


در توصیه های روش شناختی تایید صلاحیت حرفه ای کارگردان فیلم اول ابهاماتی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار صبا، دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای کارگردان فیلم اول که اخیرا از بنیاد سینمایی فارابی منتشر شده است، دارای دو ابهام است که پس از دریافت بازخورد قابل رفع است.

در شرایط عمومی تایید صلاحیت حرفه ای مدیر موضوع ماده 4 این بخشنامه دو ابهام وجود دارد.

ابتدا در نقاط 1-4 که ​​هستند تابعیت ایرانی این به عنوان شرط اخذ پروانه ساختمانی مطرح شده است. اگر این بر این مبنا باشد که تنها کسانی که تابعیت ایرانی دارند می توانند اولین فیلم خود را در ایران بسازند، با توجه به رابطه ایران با افغانستان همسایه، فرصت ساخت فیلم از بسیاری از افرادی که سال ها در ایران زندگی کرده اند گرفته شده است. ما در حال حاضر فیلم های مستند و کوتاه افغانی داریم که ممکن است در آینده نزدیک به فیلم های بلند نیز تبدیل شوند.

ثانیاً در بند 4-3 که التزام عملی به اسلام گفته شد که مشخص نیست مسلمان بودن متقاضی به معنای کارگردانی فیلم است یا خیر. اگر اینطور باشد فرصت ساخت یک فیلم بلند از خیلی ها گرفته می شود و تجربه قبلی نشان داده است که تعدادی از سینماگران ارزنده کشور که حتی برخی از آنها سرمایه های سینمای پس از انقلاب به شمار می روند. اگر چنین دستورالعمل هایی قبلا وجود داشت، آنها نمی توانستند مجوز فیلمبرداری اولین فیلم خود را بگیرند.

به نظر می رسد این ابهامات نیازمند شفاف سازی توسط بنیاد سینمایی فارابی و اصلاح احتمالی نواقص است.

مصطفی هاسمیان

انتهای پیام/