اتصال بین خودارضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت پروستات

خودارضایی فعالیتی است کدام ممکن است تابو محسوب می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد زیادی خیال همراه خود آن قرار است گفته می شود. حقیقت این است، از قبلً اعتقاد بر این بود کدام ممکن است مردمان حق ندارند در داخل ورزش‌های لذت بردن‌فاز جنسی شخصی ارضا شوند، تنها واقعی راهی که در آن بهره مندی از مقاربت همراه خود همراه مسکن‌تان است. حتی امروزه، خیال های تعداد زیادی وجود دارد کدام ممکن است مردمان با اشاره به خودارضایی فرض دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را عالی تهدید برای بهزیستی هر دو یک چیز می دانند کدام ممکن است نیاز به به همین دلیل آن قرار است اجتناب کرد.

نکته موثر اینجا است کدام ممکن است یک تعداد زیادی از خیال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصورات با اشاره به خودارضایی {عمدتا}ً در نتیجه اصلاح زمان به همین دلیل بین گذشت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور عظیم پذیرفته شده است کدام ممکن است مقاربت بخشی جدایی ناپذیر به همین دلیل نیازهای آلی ما است. امروزه تحقیق زیادی در داخل در سرتاسر جهان در داخل جاری مشارکت در است به همان اندازه ارتباطی بین سلامت پروستات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودارضایی پیدا شود. امروزه اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است خودارضایی محافظت شده ترین تعیین کنید رضایت جنسی است در نتیجه تهدید ابتلا به {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {عفونت} های مقاربتی {وجود ندارد}. در کل، اندام های جنسی به صورت دستی گرفته شده تحریک می شوند به همان اندازه یکسان احساساتی را راه اندازی کنند اندازه مقاربت تخصص می تواند.

چندی پیش، اعتقاد پایه بر این بود کدام ممکن است خودارضایی ممکن است خوب باعث مسئله عظیم شدن پروستات شود، با این وجود تحقیق جدیدترین کدام ممکن است همه شما انواع انزال را با استفاده از خودارضایی، آمیزش جنسی هر دو تشعشعات در یک روز واحد فکر اند، این احتمالات را مطرح کرده اند کدام ممکن است خودارضایی حقیقت این است عالی حرکت آسیب ندیده است کدام ممکن است نگه داشتن می تنبل. پروستات ما آسیب ندیده است

چون آن است یک تعداد زیادی از ما ممکن است به طور اضافی ندانیم، پروستات در کنترل تامین یک تعداد زیادی از مایعاتی است کدام ممکن است پسرها شناخته شده به عنوان مایع منی ترشح می تواند. یادگیری ای کدام ممکن است روی حیوانات مشارکت در شد نمایشگاه ها کدام ممکن است چرخ دنده بیشتر سرطان ها زا در دسترس در داخل دود سیگار احتمال دارد {تجمع} در داخل مایع پروستات دارند. به همین دلیل این چرخ دنده بیشتر سرطان ها زا با استفاده از خودارضایی هر دو آمیزش جنسی در داخل منی از بین بردن می شوند. همراه خود تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل این زاویه، احتمالات زیادی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است انزال مشترک ممکن است خوب به به کاهش احتمالات ابتلا به بیشتر سرطان ها پروستات پشتیبانی تنبل.

داروهایی کدام ممکن است برای پروستات تصور می شود اند همراه خود به کاهش تون لایه نازک ماهیچه ای کدام ممکن است پروستات را احاطه کرده است در داخل پسرها {کار} می کنند. در داخل زمان ارگاسم، ماهیچه های در دسترس پروستات منقبض می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است پروستات کودک نوپا شده است. به همین دلیل، می‌توان اعتقاد کرد کدام ممکن است {درمان} پروستات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگاسم {تأثیر} فقط در موردً مشابهی بر پروستات دارند.

پروستات به پیشرفت شخصی شکسته نشده می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل هنگامی کدام ممکن است پسرها بالای 40 12 ماه سن دارند مشکلاتی راه اندازی می تنبل. آن را تایید اشخاص حقیقی بالای 45 12 ماه غالبا ارزیابی های سلامت پروستات را مشارکت در دهند.