اتصال بین لایه اوزون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی بچه ها


بر ایده داستان ها جام جم وب مبتنی برتخلیه ازن روزی راه اندازی می تواند کدام ممکن است آلاینده های مختلف به دلیل بنزین اگزوز خودروها، نیروگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر دارایی ها کشف نشده نور روز قرار گیرند.

سطوح بالای آلاینده های ازن همراه خود آیا بسیاری از {بیماری} های بدنی به دلیل جمله آسم برونش، ویروس های تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی نابهنگام گفته می شود.

با این وجود فینال پیدا کردن اولیه پیدا کردن ای است کدام ممکن است اتصال بین درجه ازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود {علائم} ناامیدی در داخل نوجوانی را در وسط های {طولانی} بررسی اجمالی می تنبل. {علائم} عبارتند به دلیل غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوه ادامه دار، سرگیجه، مسئله در داخل هدف اصلی، مسئله در داخل خواب، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها خودکشی.

اریکا مانچیک، رئیس دپارتمان روانشناسی دانشکده دنور در داخل آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محقق ارشد این پیدا کردن ذکر شد: «{نتایج} ما {اهمیت} گوش دادن به {تأثیر} آلودگی هوا هوا بر سلامت روان جدا از سلامت بدنی را نماد می‌دهد».

محققان به دلیل اطلاعات های تحقیق زودتر استرس دوران کودکی جای می دهد 213 نوارها 9 به همان اندازه 13 ساله در داخل سانفرانسیسکو استفاده بیشتر از کردند.

ممکن است دریافتند کدام ممکن است نوجوانانی مناطقی همراه خود سطوح افزایش یافته ازن مسکن می‌کنند، همراه خود تحویل داد زمان {علائم} ناامیدی بیشتری نماد می‌دهند، اگرچه درجه ازن به دلیل استانداردهای دولتی هر دو سراسری تجاوز نمی‌تنبل.

جنسیت، سن، نژاد، آموزش پیرمردها، عملکرد‌های اجتماعی-ارزان اقامتگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درآمد} خانواده تأثیری بر پیامدهای عمومی نداشتند.

این پیدا کردن تأیید شد کدام ممکن است حتی سطوح زیرین آلاینده ازن احتمالاً ممکن است پیامدها انتقادی داشته باشد یا نباشد. این پیدا کردن در داخل روزنامه وب مبتنی بر Psychological Achievements آشکار شد.

ازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر آلودگی باعث تحریک در داخل بدن ما می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی به ناامیدی پشتیبانی می کنند. بچه ها به بعضی از اینها آلودگی ظریف هستند در نتیجه به طور {متوسط} ​​زمان بیشتری را در داخل بیرون می گذرانند.

وی همراه خود تاکید بر تاثیر آلودگی بر سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی اشخاص حقیقی ذکر شد: استانداردهای کیفیت بالا هوا در داخل درجه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدرال نیاز به اصلاح تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختگیرانه تر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیشه باید رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین زحمت کش گیرانه تری برای صنایع آلاینده وضع کنیم. .

منبع مفید: سلامت نیوز