اجاره متری خانه در تهران 84000 تومان


بر اساس گزارش ها جام جم آنلاینبانک مرکزی سه روز پیش گزارشی از توسعه بازار مسکن در تهران منتشر کرد و دریافت که در اردیبهشت ماه سال 1401 متوسط ​​قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به 36 میلیون و 312 هزار تن رسید که نسبت به فروردین ماه 6.1 درصد رشد داشته است. امسال و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته 26.2 درصد افزایش داشته است. همچنین افزایش سالانه اجاره بها در تهران 46 درصد و در کل کشور 50.6 درصد بوده است.

معاون مسکن و خدمات شهری وزارت راه و شهرسازی امروز در گزارش «شاخص دسترسی خانوارها به خرید و اجاره مسکن به تفکیک قیمت و درآمد» گفت: اطلاعات سامانه ثبت اسناد و املاک میانگین قیمت هر واحد مسکونی را نشان می دهد. مترمربع شهر تهران در سال 1400 31 میلیون و 296 هزار تومان و متوسط ​​اجاره هر متر خانه در سال گذشته 84 هزار و 800 تومان بوده است.

بر اساس این گزارش، متوسط ​​قیمت هر مترمربع مسکن شهر تهران در سال 1395، 4 میلیون و 372 هزار تن، در سال 1396، 4 میلیون و 822 هزار تن، در سال 1397، 8 میلیون و 241 هزار تن بوده است. هزار تومان، در سال 1398 معادل 13 میلیون و 330 هزار تومان، در سال 1399 معادل 24 میلیون و 29 هزار تومان و در سال 1400 معادل 31 میلیون و 296 هزار تومان به ثبت رسید.

همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، متوسط ​​اجاره بهای هر مترمربع مسکن در شهر تهران در سال 1395، 23 هزار و 400 جلد، در سال 1396 28 هزار و 200 جلد، در سال 1397، 36 هزار و 400 تومان در سال 1398، 47 هزار و 500 تومان بوده است. معادل 62900 تومان در سال 1399 و 84800 تومان در سال 1400.

شاخص اجاره بها در کل مناطق شهری در سال 1395 100، در سال 1396 عدد 107، در سال 1397 عدد 127، در سال 1398 عدد 157، در سال 1399 عدد 200 و در سال 1400 عدد 82900 بوده است.

تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران بر اساس سامانه ثبت معاملات ملکی در سال 1395 تا 1400 حاکی از آن است که در سال 1395، 361 هزار و 363 معامله، در سال 1396 160 هزار و 345 واحد، در سال 1397، 111 معامله بوده است. هزار و 169 واحد، در سال 1398 معادل 74 802 واحد، در سال 1399 معادل 72 029 واحد و در 1400 معادل 64 721 معامله به ثبت رسیده است.

بر این اساس، شاخص دسترسی به نسبت قیمت و درآمد در سال 1395 برابر با 13.8، در سال 1396 برابر با 13.1، در سال 1397 برابر با 19، در سال 1398 برابر با 24.6 و در سال 1399 برابر با 32.2 سال است. شاخص 1400 در این گزارش گزارش نشده است.