احتمالات ابتلا به {بیماری} قلبی در داخل شومینه نشانان معمولاً


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی بردکتر پاریس دومنک، خالق ارشد این پیدا کردن به دلیل دانشکده لوئیزیانا ذکر شد: پزشکانی کدام ممکن است از شومینه نشانان مراقبت می کنند نیاز به به دلیل بهبود تهدید مشکلات قلبی، به طور قابل توجهی بهبود تهدید فیبریلاسیون دهلیزی در میان بسیاری این گروه متمایز به دلیل اشخاص حقیقی حاد آگاه باشند.

فیبریلاسیون دهلیزی شایع ترین شکل از آریتمی است کدام ممکن است طبق صفحه بحث مرکز آمریکا تهدید لخته شدن خون، نارسایی قلبی، سکته مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مسائل قلبی را بهبود می دهد.

{در این} پیدا کردن، کارکنان تحقیقاتی در دید به 10900 شومینه‌نماد یانک سرزنده در داخل 12 ماه‌های 2018-2018 را توسط می آید انواع شومینه‌سوزی‌هایی سالانه همراه خود آن خواهد شد‌ها مواجه می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه {بیماری} قلبی آن خواهد شد‌ها مورد ارزیابی قرار دادند.

دومینیک خاطرنشان کرد: در میان بسیاری بزرگسالان در داخل گروه عادی {زیر} 60 12 ماه، شیوع فیبریلاسیون دهلیزی 0.1 به همان اندازه 1.0 شانس است. با این وجود، در داخل گروه مورد پیدا کردن ما، 2.5 شانس از شومینه نشانان 60 ساله هر دو خیلی کمتر دچار فیبریلاسیون دهلیزی بوده اند.

بر ایده {نتایج}، محققان اتصال بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید معناداری بین انواع شومینه‌سوزی‌های خاموش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی را ایجاد کردند.

قیمت فیبریلاسیون دهلیزی عبارت بود به دلیل:

2 شانس به دلیل افرادی که 5 هر دو خیلی کمتر شومینه سوزی را در داخل 12 ماه خاموش می کنند.

2.3 شانس مردمان هر سال همراه خود 6 به همان اندازه 10 شومینه سوزی مواجه می شوند.

2.7 شانس مردمان هر سال 11 به همان اندازه 20 شومینه سوزی را تخصص می کنند.

3 شانس مردمان هر سال 21 به همان اندازه 30 شومینه سوزی را تخصص می کنند.

4.5 شانس به دلیل مردمان هر سال 31 هر دو اصولاً شومینه سوزی را خاموش می کنند.

پس به دلیل تغییر چندین کار کردن تهدید برای فیبریلاسیون دهلیزی، مربوط به {فشار خون بالا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگار {کشیدن}، محققان دریافتند کدام ممکن است به ازای {هر} 5 شومینه سوزی اضافه شده 12 ماه اتفاق می افتد، تهدید ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی 14 شانس معمولاً.

به آگاه محققان، اجزا متعددی ممکن است به طور اضافی در داخل ارتباط بین شومینه سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبریلاسیون دهلیزی دخیل باشند.

دومینیک ذکر شد: “اولیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی ترین، استنشاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتن پوستی ترکیبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده خطرناک قابل انتساب به احتراق چرخ دنده در کل شومینه سوزی است، به دلیل جمله ذرات، هیدروکربن های پر جنب و جوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزن.” قرار ربودن کشف نشده این چرخ دنده، به طور قابل توجهی ذرات معلق، همراه خود بهبود تهدید ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی، حتی برای مدت زمان خواستن در کنار است.

دومینیک خاطرنشان کرد کدام ممکن است شومینه نشانان خواهد شد کشف نشده استرس بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی خیلی زیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعات کاری {طولانی} هستند کدام ممکن است کل شما {اینها} در واقع می تواند مرحله آدرنالین قرار است به آنها بروند را بهبود دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث عدم ثبات در داخل مکانیسم های مدیریت ضربان مرکز شود.

سرانجام، قرار ربودن کشف نشده دمای بیشتر می‌تواند نتیجه در بهبود دمای مرکزی بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌آبی از حداکثر بدن ما شود کدام هرکدام دوی این چیزها ممکن است بخواهید بهبود ضربان مرکز را بهبود می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً ممکن است به طور اضافی باعث فیبریلاسیون دهلیزی شوند.

جدا از این، دومینیک تاکید کرد کدام ممکن است هرگونه {علائم} فیبریلاسیون دهلیزی مربوط به تپش مرکز، مسئله در داخل تنفسی، سرگیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی نیاز به فورا ارزیابی شود.

منبع مفید: مهر