احیای 19 کارگری فراموش شده


بر ایده تجربیات جام جم اینترنتعلی بهادری جهرمی در داخل صفحه وب سفارشی شخصی در داخل دنیای آنلاین ما نوشت: به تصویر کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید لعاب نوین صنایع دستی گرفته شده با سه اقدام پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مردم در داخل 200 روز: 19 منطقه صنایع دستی گرفته شده فراموش شده در داخل 18 استان ملت احیا شد. 155 پروانه صنایع دستی گرفته شده به دلیل کارهای خودت کار کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح ای سند شد. 1100 میلیارد تومان تسهیلات به فعالان صنایع دستی گرفته شده اطلاعات شد.