ارائه سند قانونی بودن ایجاد ساترا/ انسداد فعلی نتیجه کار بی رویه ساترا است.


فیلمو به مصاحبه اخیر مدیرعامل ساترا در خصوص شرایط سکوهای نمایش خانگی و تصویب نامه منتشر شده در رسانه ها واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صبا، فیلمو به مصاحبه اخیر رئیس سترا در خصوص شرایط سکوهای نمایش خانگی و تصویب نامه منتشر شده در رسانه ها واکنش نشان داد.

در متنی به روابط عمومی ارسال شد فیلیمو می‌گوید: «این چند سؤال مهم را برای ساترا، کارشناسان و مردم ایجاد می‌کند:

1- ایجاد هر ساختاری در سطح ملی و فرا نهادی مانند ساترا نیازمند قانون مؤسس یا قانون ساماندهی با مسئولیت ها و اختیارات روشن است. لطفاً در این خصوص توضیح دهید که کدام نهاد قانونگذار یا نظارتی در کشور به این موضوع توجه داشته است و سند مربوطه جهت اطلاع عموم به اطلاع عموم برسد.

2- آیا در شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی تعریف دقیقی از واژه فنی و فرهنگی «صوت و تصویر جهانی» وجود دارد یا خیر؟ آیا پلتفرم های نمایش درخواستی در این تعریف گنجانده شده اند؟

3- آیا منطقی است که یک ساختار محدود، کند و ایستا قوانین و فضای حاکمیتی خود را تعریف و اجرا کند و در صورت بروز اختلاف، مرجع رسیدگی به تخلفات باشد؟ چگونه بخش خصوصی می تواند با چنین تنظیم کننده ذینفعی رابطه منطقی و حرفه ای داشته باشد؟

ما از مقررات عادلانه و نظارت دقیق بر اساس معیارهای شفاف و روشن استقبال می کنیم، اما انسداد ایجاد شده در اثر فعالیت های بی رویه ساترا و عدم تمایل این گروه را توسط مراجع ذیصلاح قانونی می دانیم.
انتهای پیام/