ارتباط فاکتورهای پرخطر قلبی با ریسک ابتلا به تخریب ذهن


به گزارش جام جم وب مبتنی بر، تحقیقات زودتر تهدیدات سلامت روده ها معادل {فشار خون بالا}، دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی را با تخریب روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب ذهن {مرتبط} کرده اند.

بر ایده یافته‌های بدست آمده، وجود این فاکتورهای پرخطر با {سرعت} بیشتری تهدید ابتلاء به {بیماری} آلزایمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب ذهن عروقی را بهبود می‌دهد.

«براین فارنسورث وون سدروالد»، خالق این پیدا کردن به دلیل دانشکده اومئا سوئد، می‌گوید: «پیدا کردن ما نماد می‌دهد کدام ممکن است افتخار داشتن ریسک {بیماری} قلبی عروقی، انباشت به زودی عناصر تهدید تا حد زیادی معادل {فشار خون بالا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی، پیشگویی کردن کننده تهدید تخریب ذهن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ایجاد به کاهش حافظه گفته می شود.»

وی افزود: «در داخل نتیجه نهایی، مداخلات زودهنگام در موضوع {افرادی که} با {خطرات} قلبی عروقی روبروهستند، می‌تواند بهترین راه مؤثری جلوگیری از به کاهش تا حد زیادی حافظه در داخل بلند مدت باشد یا نباشد.»

این پیدا کردن جای می دهد بیش به دلیل ۱۲۰۰ نفر با معمول سنی ۵۵ 12 ماه بود که در آغاز مسئله قلبی یا حافظه نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا ۲۵ 12 ماه خرس تذکر بوده اند.

در طولانی مدت پیدا کردن، حدود ۶ شانس به {بیماری} آلزایمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ شانس به تخریب ذهن قابل انتساب به {بیماری} عروقی اذیت شده بوده اند.

مقایسه شده است با {افرادی که} تهدید ابتلاء به {بیماری} قلبی پایداری دارند، {افرادی که} با تهدید تسریع شده {بیماری} قلبی عروقی مواجه هستند سه تا شش برابر تا حد زیادی با احتمالات ابتلاء به آلزایمر، سه تا 4 برابر تا حد زیادی با تخریب ذهن عروقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا ۱.۴ برابر تا حد زیادی با به کاهش حافظه گذراندن هستند.

منبع مفید: مهر