اعزام بیش به دلیل 14 هزار زائر به عراق در داخل نوروز


بر مقدمه تجربیات جام جم تحت وبصحبت الله رحمانی ذکر شد: در داخل مجموع 55 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 697 نفر برای زیارت عتبات عالیات به ملت عراق منتقل شدند کدام ممکن است 14 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 664 نفر به دلیل این زائران به دلیل 24 اسفند تا 7 فروردین در داخل کپک زیارتگاه های نوروزی اعزام شدند.

به مشاوره معاون حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره تاکنون 1500 نفر در داخل عتبات عالیات در داخل ماه مبارک رمضان گزارش شناسایی کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت ها در داخل جاری مشارکت در است.

وی خاص کرد: {در این} مدت زمان معامله بسته های مختلف 7 ساعت شب، 8 ساعت شب، 9 ساعت شب، 12 ساعت شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید 21 ساعت شب تولید شد کدام ممکن است اشخاص حقیقی می توانند تقریباً در مورد {شرایط} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلیقه شخصی به دلیل قرار است به آنها بروند بهره مند شوند.

منبع مفید: تجهیزات گلف خبرنگاران