اعطای مجوز به روسیه برای همکاری با ایران برایمان «بده بستان» بود
وزیر خارجه آمریکا عنوان کرد: اقدامات روسیه احیا کردن هماهنگی هسته‌ ای با ایران با تحریم‌ ها علیه این ملت قابل انتساب به ورزش‌هایش در داخل اوکراین مغایر نخواهد بود.