افزایش تورم ماهانه قیمت مسکن در تهران


گزارش جام جم آنلاین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص و میانگین قیمت آپارتمان های مسکونی در مناطق 22 گانه تهران در شهریور ماه 1401 (فروردین 1400=100) منتشر شد.

در شهریور 1401 تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران 3.3 درصد بوده است. تورم ماهانه در شهریور 1.5 واحد درصد افزایش یافت. نسبت به اطلاعات مشابه در ماه قبل (1.8%).

در توضیح این مشکل آمده است که شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی در شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبت شده سامانه املاک کشور و به روش خدانیک محاسبه شده است.

محاسبه درصد تغییر قیمت مسکن؛ شاخص قیمت نسبت به قیمت متوسط ​​نشانگر بهتری برای تغییرات قیمت است. زیرا هنگام محاسبه میانگین قیمت نمی توان مشخصات و کیفیت واحدهای فروخته شده در دوره های مختلف را مشخص کرد.

به عنوان مثال ممکن است تعداد واحدهای جدید فروخته شده در یک دوره بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این صورت میانگین قیمت دو دوره متوالی قابل مقایسه نخواهد بود.

شاخص قیمت محاسبه شده بر اساس روش لذت‌گرا این مشکل را حل کرده و اثر تغییرات کیفی را در دوره‌های مختلف حذف می‌کند، بنابراین با وجود اینکه میانگین قیمت آپارتمان‌های مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای جمعیت ملموس‌تر است، به دلیل حذف تغییرات کیفی. هنگام محاسبه شاخص قیمت برای روش لذت‌گرا. تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق تر از تغییرات قیمت در روش قیمت متوسط ​​است.

این گزارش همراه با شاخص قیمت، میانگین قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران را نیز ارائه می کند.

پیشنهاد می شود برای اطلاع از درصد تغییر قیمت آپارتمان های مسکونی از شاخص قیمت و برای اطلاع از سطح قیمت از میانگین قیمت استفاده شود.

شاخص قیمت (فروردین 1400=100)

در شهریور ماه 1401 شاخص بهای آپارتمان های مسکونی در تهران به 159.7 رسید که نسبت به ماه قبل (154.7) 3.3 درصد افزایش داشته است.

رشد ماهانه تورم

تورم ماهانه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت ماه جاری نسبت به ماه قبل است. در شهریور 1401 تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران 3.3 درصد بوده است.

تورم ماهانه در شهریور 1.5 واحد درصد افزایش یافت. نسبت به اطلاعات مشابه در ماه قبل (1.8%).

افزایش نرخ تورم اقلام به واحد

تورم نقطه ای به معنای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در شهریور 1401 تورم قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران به 7/45 درصد رسید. تورم نسبی در این ماه نسبت به ماه قبل (44.0 درصد) 1.7 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش سالانه تورم

مقدار نرخ تورم سالانه عبارت است از تغییر درصد میانگین مقادیر شاخص قیمت در سال منتهی به ماه جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل.

نرخ تورم سالانه آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریور ماه 1300 به 30.3 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (28.4 درصد) 1.9 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

میانگین قیمت آپارتمان های مسکونی در مناطق 22 گانه تهران

در سپتامبر 1401. وزن متوسط[٢] و حسابی[٣] قیمت آپارتمان های مسکونی فروخته شده در مناطق 22 گانه تهران به 461 هزار و 111 و 439 هزار و 834 هزار ریال رسید. در این ماه منطقه 1 با میانگین وزنی 910127 هزار ریال بیشترین قیمت و منطقه 18 با میانگین موزون 24705 هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق 22 گانه تهران به خود اختصاص داده اند.

برای مشاهده جزئیات اخبار فایل ضمیمه شده دیدن.

1- آپارتمان های مسکونی شامل ویلا و کلبه نمی شود.

[٢] میانگین موزون: در سطح منطقه، ارزش کل املاک فروخته شده برابر با مساحت کل املاک فروخته شده و در سطح کل شهر تهران، وزن منطقه (به منظور حذف اثر حجم معاملات) محاسبه شد. به عنوان وزن استفاده می شود

[٣] میانگین حسابی: در سطح منطقه، میانگین حسابی یک مترمربع آپارتمان مسکونی محاسبه می شود و در سطح کل شهر تهران از وزن منطقه ای (برای حذف اثر حجم معاملات) استفاده می شود.