اقدامات روانی دشمن در شرایط کنونی بی نتیجه خواهد بود
سواری معاون صدا و سیما گفت: جنگ امروز جنگ اندیشه است و رسانه ها مهم ترین مؤلفه و نقش آفرین در نبرد اندیشه ها هستند و عملیات روانی دشمن در شرایط کنونی بی تأثیر خواهد بود. انقلاب اسلامی در راه رشد و اقتدار خود است، چنین قدمی برخواهد داشت.