انصاری فرد: رسانه های گروهی خارجی حرف های ما را آن طور که می خواهند می نویسند
این بازیکن بین المللی در پاسخ به سوال خبرنگار انگلیسی گفت: امروز آمدم جواب همه را بدهم اما با توجه به اتفاقی که دیروز در نشست خبری علیرضا جهانبخش رخ داد هرچه الان بگویم جور دیگری نوشته می شود. رسانه های گروهی خارجی هر طور که می خواهند از مذاکرات ما می نویسند.