انهدام منصفانه گروهک تروریستی در داخل کردستان


به گزارش جام جم اینترنت، اداره‌همه داده ها استان کردستان معرفی شد: آماده شدن برای روز بین المللی قدس، با از اشراف زاده ها اطلاعاتی {سربازان} گمنام امام زمان (عج) هسته تشکیلاتی گروهک تروریستی کومله کمونیست تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای آن خواهد شد بازداشت شدند.

{در این} اطلاعیه آمده است، گروهک کومله کدام ممکن است سابقه اقدامات تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترور ساکنان را در داخل کارنامه شخصی دارد، طی 12 ماه‌های فعلی تحمل هدایت سرویس‌های اطلاعاتی هدف به سمت انحراف در مسیر درست حرکت کنید مطالبات صنفی، اجتماعی جدا از ورزش‌های مخفی، به صورت ترتیب شده {تبلیغ} علیه اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه‌نمایی علیه ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی هسته‌های تبلیغی اقدام کرده است.

اعضای این هسته کدام ممکن است به دلیل در یک کشور خارجی هدایت می‌شدند، آرزو داشتند با امنیتی نمودن رویداد‌ها، روز بین المللی قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز کارمند را تحمل شعاع قرار دهند.

مخلوط‌آوری داده ها به دلیل اصناف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل ارزان، تحریک به {تجمع} در برابر این راهنمایی‌ها، امتحان و راه اندازی {درگیری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اغتشاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندسازی تجمعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرپراکنی دروغ گفتن به دلیل کشته‌شدن یا خودکشی دختران کُرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهین به مقدسات غیر سکولار به دلیل ورزش‌های این هسته تشکیلاتی {بوده است}.