انواع مختلف مشاغل ایمنی

یکی از بخش‌های شغلی که احتمالاً همیشه یک زمینه شغلی مناسب خواهد بود، ایمنی است. تقریباً در هر صنعتی، مشاغل ایمنی باید پر شوند تا اطمینان حاصل شود که سلامت و ایمنی کارکنان و دیگران محافظت می شود. در این زمینه، انواع مختلفی از مشاغل ایمنی وجود دارد.

یکی از این عنوان های شغلی کارگردانی است. مدیر ایمنی به عنوان مسئول اجرای سیاست های ایمنی یک کسب و کار عمل می کند. او همچنین مسئول اطمینان از اجرای روان همه رویه ها و برنامه های مرتبط خواهد بود.

این شغل نیاز به دانش خاصی دارد. به عنوان مثال، یک مدیر باید با تمام دستورالعمل های مقررات ایالتی و فدرال مربوط به ایمنی که شرکت باید از آنها پیروی کند، بسیار آشنا باشد. مدیر ایمنی همچنین احتمالاً وظیفه حفظ تمام سوابق مربوط به ایمنی و حوادث را خواهد داشت. او همچنین تمام متخصصانی را که زیر نظر مدیر ایمنی کار می کنند، مدیریت خواهد کرد.

یکی دیگر از رایج ترین مشاغل ایمنی، مشاور ایمنی است. مشاوران از این نوع اغلب توسط نهادهایی مانند آژانس های فدرال و ایالتی، شرکت های مشاوره و مشاغل در بسیاری از صنایع مختلف استخدام می شوند. آنها برای کمک به رفع نگرانی های ایمنی آن نهادها استخدام شده اند.

یک مشاور معمولاً تأسیسات را برای انواع خاصی از آلودگی که می تواند برای کارمندان مضر باشد بازرسی می کند. به عنوان مثال، یک مشاور ایمنی ممکن است یک کارخانه کاغذ را از نظر آلودگی شیمیایی یا یک نیروگاه هسته ای را از نظر تشعشع بازرسی کند. همچنین ممکن است پس از تصادف با یک مشاور ایمنی تماس گرفته شود. مشاور سپس برای یافتن راه هایی برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی در آینده تلاش خواهد کرد.

یکی دیگر از رایج ترین مشاغل در این زمینه، کار متخصص ایمنی است. این متخصصان اغلب به طور خاص توسط مشاغل استخدام می شوند تا به کاهش نرخ بیمه کمک کنند. آنها این کار را با بازرسی کارخانه ها و تأسیسات از نظر تخلفات و خطرات خاص انجام می دهند. سپس یک متخصص ایمنی برای رفع این مشکلات کار خواهد کرد. متخصص همچنین ممکن است کارکنان شرکت را در مورد دستورالعمل های جدید یا عملکرد انواع خاصی از تجهیزات ایمنی آموزش دهد.

البته، اینها تنها نمونه کوچکی از انواع مشاغل ایمنی هستند که در بسیاری از شرکت های مختلف یافت می شوند.