اولیه اجرای زنده طلیسچی 1401 در داخل تهران برگزار شد/ اجرای «9 نمیام» برای اولیه موارد.


عصر قبلی 11 فروردین 1401 علیرضا طلیچی اولیه اجرای زنده 12 ماه نو شخصی را در داخل تهران برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار موسیقی صبا علی رضا طلیچی خواننده، ترانه سرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهنگساز پاپ پس به همین دلیل سه اجرای شخصی در داخل روزهای دوم، {هفتم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هشتم} فروردین 1401 شناخته شده به عنوان اولیه اجراهای نوروزی شخصی در داخل شهرهای بوشهر، بندرعباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید چابهار، عصر قبلی {دهم} فروردین 1401 ساعت 18 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 21: 30 اینچ برج میلاد تهراناو می رود اولیه اجرای زنده شخصی را در داخل 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدیدترین در داخل تهران همراه خود اساساً بیشترین باند برگزار کرد.

این خواننده اولیه اجرای شخصی را پس به همین دلیل به کاهش ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل 2 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم جلوگیری از صحنه در داخل 11 دسامبر 1400 مشارکت در داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال اجرای شخصی را در داخل تهران در داخل 11 اسفند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان در داخل 16 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 17 اسفند 1400 برگزار شد.

محمد عارف نوازنده گیتار نایلون، مهراد حیدری نوازنده گیتار الکتریک، علی شقاقی نوازنده بیس، امیرحسین آزمودا نوازنده سازهای کوبه ای، علیرضا رحیمی بشار درامر، مسیح منتظری نوازنده کیبورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهند اسدی نوازنده ساکسیفون برای امیرزاده.

تالیسکی همراه خود 13 12 ماه سابقه خوانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیه اجرای صحنه ای شخصی تخصصی ایجاد می کند 14 آذر 1395 روی صحنه سر خورد، عصر قبلی همراه خود کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پختگی بیشتری نسبت به اجرای زودتر شخصی روی صحنه سر خورد. او می رود ارتباط خوبی همراه خود مخاطبانش برقرار کرد، بالاتر به همین دلیل نه نرم افزار هایش تحمیل کرد، با کیفیت بالا صحبت کرد، زمان را {مدیریت} کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام مقدار بیش از حد از معمولی تحمیل کرد کدام ممکن است باعث رضایت طرفدارانش شد.

«لیلا» خواننده چندین موارد در داخل حین اجرای قطعاتش همراه خود مخاطبانش صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه نو را تبریک ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی از بهترین 12 ماه را برای هوادارانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان ایران نیاز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاب به حاضران در داخل سالن ذکر شد: قدم گذاشتن به اجتماع اجتماعی یک استدلال است بهره مندی از اجتماع اجتماعی بحث و جدال یکی دیگر است {امیدوارم} کل شما خواهید داشت {تا} آخر به همین دلیل این اجتماع اجتماعی شادی کنید. برای خوش گذرانی

ثبت قطعاتی کدام ممکن است علی رضا طلیچی در داخل آن خواهد شد بود اجتماع اجتماعی تهران اجرای او می رود هیچ تفاوتی همراه خود ثبت آهنگی تخصصی ایجاد می کند ۱۴۰۰ اجرای زنده تحمیل کرد {نداشت}. قطعاتی قابل مقایسه با «اقامت جانم»، «در نظر گرفته شده می کنی کی ممکن است باشی»، «کی بودی»، «خودم خیلی خودم را آزار دادم»، «آه دلم»، «آه گریه کردم»، «دیوانگی فوق العاده»، «لیلا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود «دل بای دل» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «قاف، «سرما»، «اخریچ قشنگ» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ای دل قافل» به همین دلیل جمله قطعاتی هستند کدام ممکن است این خواننده به سازماندهی در داخل دهمین اجرای زنده فروردین 1401 تحمیل کردند.

{نمایش} «قرار نبود» بعد به همین دلیل 11 12 ماه روی صحنه

در واقع این اجرای زنده همراه خود نه اجرای زنده های طلیسچی تمایز هایی هم داشت، مثلا قطعه «قرار نبود» یکی در میان اولیه عناصر این خواننده بود کدام ممکن است حدود 11 12 ماه پیش همراه خود همراهی آشکار شد. امیر بهادر دهقان رابط انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویجت تغییر کننده. قطعه «قرار نبود» ساخته طلیسچی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانه آن خواهد شد علی الیاس است.

دیگری به همین دلیل تمایز های این اجرای زنده همراه خود تمامی اجرای زنده های خواننده قاف اجرای فینال قطعه او می رود به تماس گرفتن «9 نمی آیم» برای اولیه موارد روی صحنه است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل حین اجرای عناصر برگزیده شده اجرای زنده دیشب {عکس} هایی به همین دلیل اجرای زنده های 5 12 ماه فعلی این خواننده روی صحنه {نمایش} دانش شد.

قطعه «من می روم نمی آیم» در داخل ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ همراه خود صدای علیرضا طلیچی، لحن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهنگسازی طاها یوسفی، تغییر فرزاد ماهان، میکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک محمد فلاحی آشکار شد. بهنام رهنما را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی رضا الیاسوند ممکن است شناخته شده به عنوان نوازنده {در این} قطعه حضور داشتند.

در نهایت {مراسم} به همین دلیل حاضرین در داخل سالن پذیرایی شد قطعه “Q” به آگاه این خواننده، یکی از بهترین آهنگی کدام ممکن است {تا} به فعلی آشکار کرده، برای دومین موارد تحمیل شد. طلسم او می رود ابتدا «قاف» را به صورت تک نوازی خواند، سپس همراه خود همراهی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود موسیقی گروهش خواند.

علیرضا طلیچی تا به امروز چندین آلبوم همراه خود شناسایی های «نارفیق 1 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2»، «بامراف»، «گمار» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «دقاقه» به در کنار بیش به همین دلیل 50 لحن بسیار مهم شخصی آشکار کرده است.

محمد کافیلی

انتهای پیام/