اکران اینترنت «درخت گردو» به همین دلیل 5 فروردین در داخل تلوبیون پلاس


تصاویر حرکتی «درخت گردو» به کارگردانی محمدحسین مهدویان به همین دلیل {ششم} فروردین ماه رایگان به همین دلیل وب تلوبیون پلاس منتشر شده می تواند باشد.

به گزارش خبرگزاری صبا به نقل به همین دلیل روابط پایه تلبیون، چهارمین اکران اینترنت تصاویر حرکتی های ایرانی در داخل وب تلبیون پلاس به همین دلیل صبح جمعه {ششم} فروردین ماه با {نمایش} «درخت گردو» ساخته محمدحسین مهدویان با تفریحی پیمان معادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهران مدیری تحریک کردن می تواند باشد.

درخت الجوز به تولید کنندگی مصطفی احمدی تولید کننده 12 ماه ۱۳۸۸، کاندیدای ۱۱ موضوع به همین دلیل سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین مسابقه تصاویر حرکتی فجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آورد 2 سیمرغ بلورین شد.

محمدحسین مهدویان سیمرغ یکی از بهترین کارگردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمان معادی سیمرغ یکی از بهترین بازیگر شخص را برای این تصاویر حرکتی بدست آمده کردند. در داخل جشن حافظ در داخل 12 ماه 1400، بیمن معادی برای شرکت در در داخل «درخت گردو» به دست آورد تندیس حافظ یکی از بهترین بازیگر شخص شد.

{داستان} این تصاویر حرکتی برگرفته به همین دلیل {داستان} {واقعی} شخص خاص مبارزه کردن‌دیده اهل کردستان به تماس گرفتن قدیر مولان‌پور در داخل کشاورزی در داخل حوالی سردشت در داخل سه مقطع روزی است کدام ممکن است خانوار‌اش نگران {فاجعه} بمباران شیمیایی شده‌اند.

پیمان المعادی، مینا الساداتی، مینو شریفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهران مدیری بازیگران اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراهیم امینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین حسنی نویسندگان «درخت گردو» هستند.

موسیقی درخت گردو را حبیب خزیفر ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان تصاویر حرکتی را علی رضا مبتلا خوانده است.

هادی بهروز شناخته شده به عنوان فیلمبردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد نجاریان شناخته شده به عنوان تدوینگر در داخل «درخت گردو» با محمدحسین مهدویان همکاری داشتند.

مشتریان مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپلیکیشن تلوبیون می توانند به همین دلیل ساعت 8 صبح روز جمعه 6 فروردین ماه، تصاویر حرکتی “درخت گردو” را به صورت اینترنت در داخل تلوبیون پلاس به رسیدگی https://plus.telewebion به صورت اینترنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اشتراک رایگان تماشا کنند. به تماشای.

پیش به همین دلیل این سه تصاویر حرکتی «منصور»، «تک تیرانداز» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «یادو» در داخل تلبیون پلاس به {نمایش} درآمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سه تصاویر حرکتی هم اکنون به راحتی در دسترس است هستند.

انتهای پیام/