ایران قطعنامه شورای حقوق بشر را رد کرد
وزارت امور خارجه در بیانیه ای در محکومیت و رد قطعنامه شورای حقوق بشر اعلام کرد: ایران ایجاد هرگونه سازوکار جدید برای بررسی مسائل 2 ماه گذشته را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشور می داند و معتقد است که ماموریت محول شده در این زمینه را به رسمیت نمی شناسد.