این سبزی {درمان} کننده اکثر دردهاست!
برگ کرفس تشکیل {مقدار} قابل توجهی ویتامین A (بتاکاروتن) است.