بارش ظریف باران در داخل برخی عوامل به همان اندازه دوشنبه / سه شنبه ثابت است.آسمان است ملت آفتابی است


بر ایده داستان ها جام جم وب مبتنی برصدیق دیان در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، ذکر شد: بر ایده تحلیل فینال نقشه های هواشناسی، در داخل استان های آذربایجان غربی، آذربایجان ژاپنی، اردبیل، شمال کردستان، زنجان، بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد ظریف پیشگویی کردن می تواند باشد. گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب مازندران».

وی همراه خود خاص اینکه روز دوشنبه در داخل در میان {مناطق} سواحل دریا دریای خزر، خراسان شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی این 2 روز (در امروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا) طی ساعاتی در داخل گسترش‌های جنوبی البرز بارش ظریف باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد به احتمال زیاد خواهد بود، شکسته نشده داد: ، وزش باد نسبتا از حداکثر پیشگویی کردن می تواند باشد. او می رود {می رود}.

به مشاوره رئیس قلب سراسری پیشگویی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} مخاطرات جوی، در امروز سه شنبه در داخل اکثر عوامل ملت آفتابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب شرق وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیزش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار است.

ضیاء ذکر شد: روز چهارشنبه همراه خود گذر موج اخیر در داخل شمال غرب، منطقاً به همین دلیل غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات البرز مرکزی، بارش ظریف باران می بارد.

وی حتی می تواند ذکر شد: به همین دلیل روز سه شنبه به همان اندازه آخر هفته در داخل نیمه شمالی ملت بهبود نسبی دما خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل در امروز به همان اندازه سه شنبه خلیج فارس، تنگه هرمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای عمان متلاطم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواج به احتمال زیاد خواهد بود. . .

رئیس قلب سراسری پیشگویی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} فاجعه هواشناسی کسب اطلاعات در مورد سناریو جوی تهران در داخل 2 روز بلند مدت ذکر شد: آسمان است تهران فردا (19 فروردین) براق به همان اندازه کمی فقط ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل برخی ساعات در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر همراه خود کمتر از دما پیشگویی کردن می تواند باشد. . 5 سطح سانتی گراد کمتر از 16 سطح سانتی گراد سه شنبه (9 آوریل) براق را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل برخی ساعات وزش باد همراه خود کمتر از دمای 5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از دمای 16 سطح سانتی گراد می تواند باشد.

ضیاء در نهایت ذکر شد: در امروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا (19 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 18 فروردین ماه) بندرعباس همراه خود دمای 32 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 31 سطح سانتیگراد گرمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمدان همراه خود دمای 5- سطح سانتیگراد سردترین قلب استانی ملت است.