بارش ظریف در داخل غرب ملت به همین دلیل همانطور که صحبت می کنیم / بهبود تدریجی دما به همین دلیل روز پنجشنبه


بر مقدمه مطالعات جام جم وب مبتنی بررا انتخاب کنید و انتخاب کنید صدیق ضیاء در داخل اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، کسب اطلاعات در مورد سناریو جوی ملت اظهار کرد: بر مقدمه تحلیل فینال نقشه های پیش یابی هواشناسی به همین دلیل بعدازظهر همانطور که صحبت می کنیم چهارشنبه (14 فروردین ماه) در داخل شمال غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب بهبود ابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ابر می تواند داشته باشد. به طور منظم در داخل استان ها به همین دلیل آذربایجان غربی، آذربایجان ژاپنی، اردبیل، کردستان، زنجان، کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام رگبار ظریف، گاهی رعدوبرق، وزش باد از حداکثر موقتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ارتفاعات بارش ظریف برف پیشگویی کردن می تواند باشد.

وی افزود: پنجشنبه (21 فروردین) در داخل استان های آذربایجان ژاپنی، اردبیل، گیلان، مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایلام شمالی، لرستان، همدان، زنجان، مرکزی، قم، غرب اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع های البرز. بارش ظریف، رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی وزش باد پیشگویی کردن می تواند باشد.

رئیس وسط سراسری پیشگویی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} فاجعه مخاطرات جوی یکپارچه داد: به همین دلیل جمعه به همان اندازه یکشنبه (21 به همان اندازه 24 فروردین) در داخل اکثر عوامل ملت جوی ایمن تحت سلطه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگویی کردن می تواند باشد دمای هوا در داخل اکثر {مناطق} به طور منظم بهبود یابد. به همین دلیل فردا به همین دلیل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل هفته بلند مدت خوب و دنج شدن هوا قابل مشاهده خواهد بود، احتمالا.

به آموزش داده شده است ضیاء یان، همانطور که صحبت می کنیم وزش باد از حداکثر ژاپنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب ژاپنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نواحی در معرض خطر کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند پیشگویی کردن می تواند باشد روز جمعه در داخل مناطقی به همین دلیل شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنبه در داخل شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب شرق این وزش باد پیشگویی کردن نمی شود.

وی همراه خود خاص اینکه خلیج فارس، تنگه هرمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای عمان به همان اندازه بعدازظهر همانطور که صحبت می کنیم بی رحمانه است، اظهار داشت: {مناطق} مرکزی خلیج فارس نیز طی روزهای جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنبه مواج پیشگویی کردن می تواند باشد.

چون آن است رئیس وسط سراسری پیشگویی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} فاجعه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا کسب اطلاعات در مورد سناریو هوای تهران طی 2 روز بلند مدت خاطرنشان کرد: آسمان است تهران فردا (14 فروردین) به طور منظم براق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بعدازظهر وزش باد پیشگویی کردن می تواند باشد. فوت کردن، دمیدن. همراه خود احتمالات وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن از حداکثر همراه خود کمتر از دمای 10 را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از دمای 21 را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه (12 فروردین) براق در کنار همراه خود وزش باد، کمینه دمای 11 را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از دمای 23 سطح سانتیگراد.

ضیاء در داخل خاتمه اظهار داشت: طی همانطور که صحبت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا (10 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 21 فروردین ماه) بندرعباس همراه خود دمای 33 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 34 سطح سانتیگراد گرمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرکرد همراه خود دمای 6 را انتخاب کنید و انتخاب کنید -4 سطح سانتیگراد سردترین ملت است. . ملت.