بازداشت سرکرده داعشی در داخل عراق


به گزارش جام جم اینترنت، دارایی ها عراقی به همین دلیل بازداشت سرکرده داعش در داخل استان الانبار در داخل غرب این ملت خبر دادند.

اداره {اطلاع رسانی} امنیتی عراق همراه خود صدور اطلاعیه ای معرفی شد: در داخل گردش عملیات ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشدستانه نیروهای داده ها ارتش سودآور به دستیابی محل قرارگیری حضور عالی سرکرده داعشی شدند.

{در این} اطلاعیه آمده است: این سرکرده داعشی به فرماندهی {انتقال} تروریست های داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور لجستیک آنها خواهند شد در داخل جهان راوه در داخل استان الانبار درغرب عراق بود.

اداره {اطلاع رسانی} امنیتی عراق معرفی شد: طبق ماده چهارم مبارزه کردن تروریسم، این سرکرده داعشی دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه مراجع قضایی دانش شد.

این درحالی است کدام ممکن است نیروهای عراقی عالی سرکرده داعشی را هم در داخل بغداد پایتخت این ملت دستگیر کردند.

منبع مفید: مهر