بازگشت به قدرت را ببینیدتعداد بازدید: 11

لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا که به او معمار برزیل جدید می گویند، توانست ژایر بولسونارو، رئیس جمهور این کشور را تحت سلطه خود درآورد.

لولا که از سال 2003 تا 2011 رئیس جمهور برزیل بود، در دور دوم انتخابات توانست 50.9 درصد آرا را به خود اختصاص دهد. ژایر بولسونارو نیز 49.1 درصد آرا را به دست آورد.

«داسیلوا» ۷۷ ساله رئیس جمهور شد، هرچند به دلیل زندانی بودن نتوانست در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ شرکت کند.