بایدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبایدهای روش جراحی لپ باند

تعداد زیادی از مبتلایان دارای {اضافه وزن} معمولاً بهره مندی از مزایای لپ بند را برای ریختن پوند تصمیم گیری در مورد می کنند. این سیستم چسبیده کرده است تخصصی ایجاد می کند {درمان} مشکلات وزنی ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد است. در داخل تعداد زیادی از عوامل جهان فراهم کردن می تواند باشد. Lap Band Mexico یکی در همه انتخاب های ارزان برای کسانی است کدام ممکن است به عنوان یک نتیجه هزینه مربوطه های افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان حساب کردن {طولانی} به همین دلیل روش جراحی در داخل ملت شخصی خوشحال به نظر نمی رسد که باشند.

اگر در داخل مکزیک هر دو {هر} جای یکی دیگر برای روش جراحی باند لپ در داخل جاری کنار هم قرار دادن شدن هستید، بایدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبایدهایی تخصصی ایجاد می کند {زیر} اشاره کردن شده است {مفید} خواهند بود.

بعد به همین دلیل روش جراحی باند شکم چه کنیم؟

دانشکده کالیفرنیا، سن دیگو، تعدادی از قانون های غذایی را در داخل {زیر} هدایت می تنبل.

· رژیم مایعات برای 1-2 هفته پس به همین دلیل روش جراحی به شدت توصیه می شود.

· پس به همین دلیل رژیم مایع، در وضعیت ضعیف سلامتی ممکن است خوب به مدت زمان 3-4 هفته به غذای پوره شده روی آورد.

· پس به همین دلیل 5 هفته، مبتلایان باند کامپیوتر لپ تاپ می توانند به غذاهای ملایم روی بیاورند.

· سریع می توانند تنظیم به مصرف کردن غذای پایدار کنند.

· وعده های غذایی کودک مکرر غیر از وعده های غذایی با کیفیت حرفه ای به شدت توصیه می شود.

· کمک خواهد کرد که شما هضم وعده های غذایی نیاز به آهسته خورده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به درستی} جویده شود.

· برنامه کاهش وزن پر پروتئین نیاز به اندیشه در مورد شود.

· در وضعیت ضعیف سلامتی نیاز به سعی تنبل به همان اندازه حد پتانسیل مفید وعده های غذایی بخورد به همان اندازه به همین دلیل سوء مصرف شده توقف تنبل.

· تقویت می کند های غذایی تجویز شده جراح نیاز به معمولاً] معمولاً بلعیدن شوند.

· معاینات مشترک لازم است. افرادی که آرزو به دارند در داخل مکزیک هر دو {هر} ملت یکی دیگر خوب جراح {در شهر} شخصی پیدا کنند هر دو برای معاینه به مکزیک بروند.

بعد به همین دلیل روش جراحی باند شکم چه کارهایی را نباید مشارکت در داد؟

· به همین دلیل صرف وعده های غذایی ویژه به ویژه در داخل دور هم جمع شوید ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاشرت کنید. در داخل چنین محل قرارگیری هایی همه وقت غذاهای پر انرژی سرو می تواند باشد که مرتبا وسوسه انگیز هستند.

· در وضعیت ضعیف سلامتی نباید پرخوری تنبل. در واقعیت، قرار است به آنها بروند نیاز به سعی کنند در مخالفت با خواستن به مصرف کردن اصولاً از دوام کنند.

· به همین دلیل بلعیدن تمام غذاهای پر انرژی نیاز به اکیدا خودداری شود.

· نوشیدنی های گازدار، الکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگار واقع مفید نمی شود.

· فعالیت های ورزشی این یک ضرورت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به همراه خود نهایت فداکاری مشارکت در شود.

· {به هر} قیمتی نیاز به به همین دلیل هرگونه وسوسه مصرف کردن اجتناب کرد. در وضعیت ضعیف سلامتی نیاز به به ساده در داخل هنگام {گرسنگی} وعده های غذایی بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت سیری کف دست به همین دلیل وعده های غذایی بکشد.

Lap Band Mexico به عنوان یک نتیجه هزینه مربوطه کم روش جراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفیت بالا بالای {درمان}، به انتخاب خوب برای مبتلایان در داخل ایالات متحده آمریکا بازسازی می تواند باشد.