بهبود {علائم} ناامیدی بچه ها در داخل دوران کرونا


به گزارش جام جم وب مبتنی بر، {نتایج} یادگیری جدیدترین محققان دانشکده کالج لندن آرم می‌دهد کدام ممکن است {علائم} ناامیدی از حداکثر در میان بسیاری بچه ها در کل پاندمی ۶ شانس بهبود یافته است.

تحقیقات قبلی آرم دانش است کدام ممکن است امتیازات مشابه با سلامت روان، به طور قابل توجهی در میان بسیاری بچه ها، در کل پاندمی بهبود یافته است.

ممکن است حتی به تذکر می‌رسد کدام ممکن است زنان اصولاً به همین دلیل پسران خرس {تأثیر} قرار می‌گیرند، احتمالاً به این علت ایجاد کدام ممکن است زنان آماده دارند {احساسات} شخصی را اصولاً درونی کنند، کدام ممکن است همراه خود قیمت بیشتر ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبی بودن شرح داده می شود.

روانشناسان می‌گویند این یافته‌ها ممکن است بخواهید راه اندازی شد مداخلات جدیدترین سلامت روان برای حمایت به همین دلیل کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبان آنها خواهند شد را {برجسته} می‌تدریجی.

{علائم} ناامیدی در گذشته به همین دلیل پاندمی در داخل بین جوانان و جوانان در داخل جاری بهبود بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل پاندمی همراه خود معامله بسته شدن دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات جدی تر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد انزوای اجتماعی، اختلال عملکرد در داخل کارهای به طور منظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس مداوم را تخصص کردند.

منبع مفید: مهر