بهبود 10 درصدی هزینه برنج ایرانی در داخل اسفند


بر مقدمه بررسی ها جام جم وب مبتنی بر بر مقدمه گزارش وسط آمار ایران، معمول هزینه اقلام غذایی برگزیده شده در داخل {مناطق} شهر ملت در داخل اسفندماه گفتن شد.

در داخل گروه میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجیل اساساً بیشترین بهبود هزینه نسبت به ماه در گذشته معادل با انار همراه خود 2.5 شانس، لیموترش 3.8 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشمش همراه خود 6.3 شانس {بوده است}.

معمول تنظیمات هزینه چرخ دنده غذایی برگزیده شده برای گروه‌های مختلف چرخ دنده غذایی در داخل {مناطق} شهر ملت در داخل اسفند ماه به رئوس مطالب {زیر} است:

نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات:

{در این} گروه، ارقام برنج ایرانی سطح خوب همراه خود 7.5 شانس، شیرینی خشک همراه خود 3.8 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماکارونی همراه خود 2.7 شانس اساساً بیشترین بهبود هزینه را نسبت به ماه در گذشته سند کردند.

گوشت خوک، مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های ممکن است:

{در این} گروه گوشت بره همراه خود 2.7 شانس، گوشت هر دو گاو همراه خود 2.7 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروس رباتیک همراه خود 3.8 شانس اساساً بیشترین بهبود هزینه را نسبت به ماه در گذشته داشته اند.

لبنیات، تخم خروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن:

{در این} گروه اساساً بیشترین بهبود هزینه نسبت به ماه در گذشته معادل با تخم خروس خودکار همراه خود 3.8 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن مایع همراه خود 3.8 شانس {بوده است}.

ممکن است همچنین {در این} گروه خمیر پاستوریزه 7- شانس اساساً بیشترین به کاهش هزینه را نسبت به ماه در گذشته داشته است.

میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغزها:

{در این} گروه اساساً بیشترین بهبود هزینه نسبت به ماه در گذشته معادل با انار همراه خود 3.8 شانس، لیموترش 6.3 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشمش همراه خود 6.3 شانس {بوده است}.

{سبزیجات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبوبات:

{در این} گروه اساساً بیشترین بهبود هزینه نسبت به ماه در گذشته معادل با فلفل دلمه ای 3.8 شانس، سیب زمینی همراه خود 3.8 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخود همراه خود 3.8 شانس {بوده است}.

ممکن است همچنین {در این} گروه هویج همراه خود 1.2- شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیار همراه خود 1.2- شانس اساساً بیشترین به کاهش هزینه را نسبت به ماه در گذشته سند کردند.

شکر، {نوشیدنی ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر وعده های غذایی:

{در این} گروه اساساً بیشترین بهبود هزینه نسبت به ماه در گذشته معادل با شکر همراه خود 2.7 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رب گوجه فرنگی همراه خود 2.7 شانس {بوده است}.

برای تفسیر محتوای متنی رادیکال خبر همین جا دیده می تواند باشد.