بیشتر سرطان ها ممکن است حتی در واقع می تواند آپاندیس را تحمل تاثیر قرار دهد


بر مقدمه تجربیات جام جم وب مبتنی بر{در حالی که} ممکن است علاوه بر این آنتی بیوتیک ها به جای آن روش جراحی برای {درمان} آپاندیسیت حاد استفاده بیشتر از شوند، بیمارانی کدام ممکن است آنتی بیوتیک بدست آمده می کنند نیاز به توسط می آید بیشتر سرطان ها {به دقت} تحمل تذکر باشند.

به آگاه محققان، روش جراحی تنها واقعی راهی که در آن برای پیش آگهی قطعی بیشتر سرطان ها آپاندیس است، به همین دلیل مبتلایان رنج بردن از آپاندیسیت حاد کدام ممکن است به جای آن روش جراحی آنتی بیوتیک بدست آمده می کنند، ممکن است علاوه بر این در داخل پیش آگهی بیشتر سرطان ها شخصی همراه خود تاخیر مواجه شوند.

{در این} یادگیری، محققان اطلاعات‌های در دسترس به 388000 در وضعیت ضعیف سلامتی در داخل ایالات متحده آمریکا را کدام ممکن است به دلیل 12 ماه 2004 به همان اندازه 2017 رنج بردن از بیشتر سرطان ها {روده} عظیم در داخل سمت راست شناخته شده بوده اند، تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل کردند کدام ممکن است به دلیل این انواع 19570 نفر به بیشتر سرطان ها آپاندیس اذیت بوده اند.

مبتلایان رنج بردن از آپاندیسیت خیلی کمتر به دلیل 50 12 ماه سن داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل بهزیستی کمتری داشتند. به عنوان تصویر، مبتلایان {زیر} 40 12 ماه 1.4 شانس سایر بیشتر سرطان ها های {روده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 8.4 شانس بیشتر سرطان ها های آپاندیسیت را نمایند، {در حالی که} مبتلایان 70 ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر 58.2 شانس سایر بیشتر سرطان ها های {روده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 25.3 شانس به دلیل بیشتر سرطان ها های آپاندیس را نمایند.

این یادگیری ممکن است حتی تأیید شد کدام ممکن است 28.7 شانس به دلیل مبتلایان رنج بردن از آپاندیسیت به کارسینوم اذیت بوده اند، خوب نوروپاتی همراه خود پیشرفت آهسته کدام ممکن است به تذکر می‌رسد تهدید آپاندیسیت را در داخل اشخاص حقیقی خیلی کمتر به دلیل 50 12 ماه بهبود می‌دهد.

منبع مفید: مهر