تجزیه و تحلیل در داخل هند

همراه خود فقط در موردً 70٪ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی انتخاب ها درمانی تخصصی ایجاد می کند هند بر ایده {نتایج} آزمایشات آزمایشگاهی تشخیصی گرفته می تواند، هیچ نهاد نظارتی مناسبی {وجود ندارد} کدام ممکن است بر همه شما اقدامات آزمایشگاهی تشخیصی نظارت تدریجی. گزارش‌های متنوع نماد می‌دهند کدام ممکن است {درآمد} حاصل به همین دلیل فاز تجزیه و تحلیل در داخل 12 ماه‌های 12-2010 حدود 20 شانس پیشرفت داشته است، این پیشرفت هر سال 25 شانس پس به همین دلیل 12 ماه 2013 یکپارچه ممکن است داشته باشد.

آزمایشگاه های پاتولوژی بی طرفانه در داخل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارت فوق العاده تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه محور هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشوه ارائه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع به اسناد منصفانه حرکت فوق العاده غیرمعمول نیست. فاز شرکت ها حضور عظیم ای به همین دلیل گیمرها در داخل درجه جهان هر دو کلان شهر دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه آزمایشگاه فشرده ممکن است خوب 1500 انواع آزمایش مختلف را مشارکت در دهد.

همراه خود گروه موجود 1.22 میلیارد نفر (به همان اندازه 12 ماه 2011) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه پیشرفت هر سال 1.5٪، {بازار} هند عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی برای فراهم کردن دهندگان شرکت ها تشخیصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تولید کنندگان} است. پس به همین دلیل راه اندازی معنی های آزمایشگاهی مرسوم ، مد روز، به طور قابل توجهی در داخل حفاظت پیش به همین دلیل تحلیل (بهره مندی از جاروبرقی، دستکش های نیتریل، {ماسک} های روش جراحی یکبار خوردن دولایه، کلاهک های اوج یکبار خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اقلام پلاستیکی یکبار خوردن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی های تفکیک {زباله})، این {بازار} هند دوباره کاری می تواند. از نزدیک شیفته همه شما بازیگران در داخل تجارت مراقبت های بهداشتی تشخیصی شناسایی شده است است.

تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} شناسی محرک های مهم درآمد در داخل زمینه پزشکی هستند. منصفانه مانکن قلب تشخیصی بی طرفانه به عنوان یک نتیجه {بهره وری} عملیاتی همراه خود استقبال خوبی مواجه شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ظرف 2 به همان اندازه 3 12 ماه قیمت شخصی را صنوبر می تدریجی. اکثر امکانات تشخیصی شرکت ها نگاهی به را در داخل فاز های {زیر} فراهم کردن می دهند.

1. تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی (IVD)

2. تجزیه و تحلیل مولکولی.

IVD انواع وسیعی دارد

الف. تجزیه و تحلیل مولکولی

ب.ایمونواسی

ج. شیمی علمی

د. میکروبیولوژی

ه. هماتولوژی

بعد به همین دلیل چین، هند اصلی موارد زیر در داخل فناوری IVD است. همراه خود بهبود اعلان در وضعیت ضعیف سلامتی، خودآزمایی در وضعیت ضعیف سلامتی (به عنوان تصویر بهره مندی از اسباب بازی سنجش قند خون) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه رو به پیشرفت، {بازار} IVD در داخل هند برای عجله در حال افزایش است. فناوری پیچیده ترکیب شده در داخل اسباب بازی های پزشکی باز هم دیگری به همین دلیل محرک های پیشرفت است.

به عنوان یک نتیجه فناوری کم قیمت، نگاهی به‌های تجزیه و تحلیل مولکولی همچنان به زودی‌ترین فاز در حال افزایش در داخل فضای IVD هستند. حساسیت نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بازگشت به زودی به در کنار ورود به قدم زدن در پارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرراست باعث شناخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت این روش می تواند. علیرغم همه شما رشدها، تجزیه و تحلیل مولکولی به همین دلیل {بازار} فوق العاده ظریف در داخل هند مبارزه کردن می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های زیادی ممکن است وجود داشته باشد (اعتباربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردسازی NABL تنها واقعی بسیاری به همین دلیل آنهاست).

تقریباً در مورد گروه ای حاد آگاه تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترسیده سلامت در داخل هند، {بازار} تشخیصی اکنون در داخل جاری گذار به بازاری است کدام ممکن است دارای الگوی عظیم ای به همین دلیل تقاضا برای نگاهی به های تشخیصی کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق است. {بازار} تشخیصی هند شاهد عصر توسعه های به یادماندنی در داخل توانایی های مترقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمره اعتبار است. بهره مندی از دانش فنی های روز برای توجه پیش {آگهی} {بیماری}، درجه تخصص اعضا {در این} فاز را تا حد زیادی افزایش کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تلاش برای فراهم کردن شرکت ها بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمدتر به این {کار} یکپارچه خواهد داد.