تصاویر حرکتی «نوروز پایین پل» به {خاطرات} سربازان نوروزی می پردازد.


ابزار رادیویی «نوروز پایین سد» {خاطرات} شیرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمدین سربازان حفاظت مقدس را در داخل ایام نوروز برای بینندگان بازگو می تدریجی.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش خبرگزاری صبا به نقل به دلیل روابط عادی رادیو صبا ابزار رادیویی نوروز پایین سد این مستند نمایشی است کدام ممکن است {خاطرات} سربازان حفاظت مقدس را در داخل دوران درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز پس از روز ساعت 14 به مدت زمان ربع ساعت روایت می تدریجی. رادیو صبا در داخل جاری منتشر شده است.

«نوروز پایین سد» همراه خود محصول محسن جواهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستانی به دلیل مهدی موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنسور ابرو روی آنتن {می رود}.

این ابزار در داخل کپک {نمایش} به مقوله ای {خاطرات} هشت روز نوروز در داخل دوران حفاظت مقدس در داخل کپک {نمایش} های کمدین می پردازد.

انتهای پیام/