تفاوت بین آموزش OSHA 10 و OSHA 30 ساعته

OSHA 10 و OSHA 30 چیست؟

اولین چیزهایی که باید پرسیده شود این است که OSHA 10 چیست؟ و OSHA 30 چیست؟ آیا آنها نسبتی دارند؟ تفاوت در چیست؟ شما ایده را دریافت می کنید. بیایید با OSHA 10 شروع کنیم. آموزش 10 ساعته OSHA یک دوره آموزشی ده ساعته است که توسط اداره ایمنی و بهداشت حرفه ای طراحی شده است تا به کارگران آموزش دهد تا خطرات محیط کار را تشخیص دهند و از آنها جلوگیری کنند.

هدف اصلی آموزش OSHA کاهش میزان و میزان آسیب و بیماری در محل کار است. آموزش OSHA 10 برای صنعت عمومی و صنعت ساختمان در دسترس است. موضوعات شامل وسایل خروج، حفاظت در برابر آتش، ایمنی الکتریکی، تجهیزات حفاظت فردی و موارد دیگر است. دانش آموزانی که دوره 10 ساعته OSHA را با موفقیت به پایان برسانند، کارت رسمی 10 ساعته DOL دریافت خواهند کرد.

اکنون که می دانید دوره 10 ساعته چیست، بیایید به دوره 30 ساعته برویم. ممکن است قبلا حدس زده باشید که OSHA 30 یک دوره آموزشی 30 ساعته ایمنی است و شما درست می گویید. این به دانش آموز نگاه عمیق تری به خطرات محل کار و پیشگیری از آسیب می دهد. این برای سرپرستان، مدیران و سرپرستان طراحی شده است. دانش‌آموزانی که دوره آموزشی 30 ساعته ایمنی را با موفقیت به پایان برسانند، کارت رسمی 30 ساعته DOL دریافت خواهند کرد.

تفاوت های کلیدی بین OSHA 10 و 30 عبارتند از:

  1. مدت دوره (10 و 30 ساعت)
  2. عمق مطالعه (دوره 30 ساعته به جزئیات بیشتر می رود)
  3. OSHA 10 برای کارگران روزمره طراحی شده است
  4. 30 برای سرپرستان و مدیران طراحی شده است
  5. هر دو دوره را می توان به صورت آنلاین گذراند
  6. هر دو دوره را می توان در محل شرکت کرد

نتیجه

اکنون که می دانید و می توانید تفاوت های کلیدی بین دوره OSHA 10 و دوره 30 را شناسایی کنید، اکنون می توانید تصمیم بگیرید که کدام یک برای شما مناسب است. خوش اقبال و مستدام باشید.