تهاجم روسیه به اوکراین خوب ماه به اندازه انجامید


بر ایده بررسی ها جام جم تحت وبخوب مقام ارشد ناتو روز چهارشنبه به آسوشیتدپرس اظهار داشت کدام ممکن است بین 7000 به همان اندازه 15000 سرباز روسی در داخل ماه تهاجم روسیه به اوکراین کشته شدند.

روسیه به دلیل 2 مارس آمار مناسب تلفات را آشکار نکرده است، با این وجود انواع قربانیان را در داخل آن قرار است زمان حدود 500 نفر گفتن کرده است.

در داخل مقام ارزیابی، روسیه در کل ده 12 ماه اشغال افغانستان حدود 15000 نفر را کشته است.

ممکن است همچنین اوکراین آمار واضحی به دلیل خسارات شخصی فراهم کردن نمی دهد.

رئیس جمهور اوکراین 2 هفته پیش آموزش داده شده است بود کدام ممکن است 1300 سرباز اوکراینی {در این} نبرد کشته شدند.

همراه خود بهبود تلفات غیرنظامیان اوکراینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آواره شدن خوب {سوم} به دلیل 44 میلیون نفر {در این} ملت، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به دلیل افراد در سراسر اطراف جهان درخواست شده است به جاده‌ها بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند بالا نبرد شوند.

زلنسکی در داخل ماه قبلی مکرر به دلیل عدم حمایت مورد انتظارش به دلیل غرب انتقاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است است کدام ممکن است حساب کردن اقدام انتقادی به دلیل سوی متحدان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار تقاضا شخصی برای تعیین جهان پرواز ممنوع بر فراز اوکراین دارد.

منبع مفید: ایسنا