تولید و پخش 18000 دقیقه برنامه رادیویی با موضوع هفته حفاظت غیرعامل


حمیدرضا صحراگرد، دبیر کمیته پدافند غیرعامل و شرایط بحرانی معاونت رئیس جمهور به تشریح ویژه برنامه های رادیو ایران پادایدار در هفته پدافند غیرعامل به صدا پرداخت.

به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی شبکه ایران پایدار، حمیدرضا صحراگرد دبیر کمیته حفاظت غیرعامل و کمیته بحران معاونت صدا گفت: معاونت صدا از سال گذشته نسبت به ساماندهی کمیته مدیریت بحران و حفاظت غیرعامل و برگزاری جلسات متعدد در حوزه منابع انسانی، زیرساخت های فنی، پشتیبانی و محتوا.

وی ادامه داد: شبکه های مختلف رادیویی برحسب مأموریت خود حوزه های مختلف پدافند غیرعامل را پوشش دادند و در سال 1401 تلاش مضاعفی برای آگاهی بخشی و تبیین حوزه های مختلف پدافند اعم از سایبری، بیولوژیکی، فیزیکی، شیمیایی، هسته ای و اقتصادی کردند. .

صحراگرد خاطرنشان کرد: معاونت رئیس جمهور برای دومین سال پیاپی رادیو ویژه ای را در ایران راه اندازی کرده است که به آموزش و آگاهی عمومی در حوزه پدافند غیرعامل اختصاص دارد. معاونت مدیریت بحران و کمیته حفاظت غیرعامل ریاست جمهوری نیز کارگاه های آموزشی متنوعی را برای مدیران و برنامه نویسان معاونت رئیس جمهور برای آموزش مفاهیم و راهکارهای حفاظت از رسانه برگزار کرد. خود رادیو بیش از 18000 دقیقه برنامه با موضوع هفته حفاظت غیرعامل تهیه و پخش کرد.

دبیر کمیته حفاظت غیرعامل و حفاظت در برابر بحران معاونت صدا و سیما در پایان گفت: انتقال تجربیات برنامه سازان قدیمی و دعوت از کارشناسان حوزه حفاظت غیرعامل برای استفاده حداکثری از برنامه سازان رادیو و ارتباط نزدیک با سایر برنامه نویسان. کمیته ها در سطح سازمان و نیز نهادها و سازمان های مسئول رادیو دیگری اقدام موثری شد.

انتهای پیام/