توییتر مسئله عروس نوجوان بندرعباسی را رفع کرد


به گزارش جام جم تحت وب هرمزگان، عصر دیروز خوب حرفه ای حقوقی دادگستری در داخل توئیتی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه {پرونده} یکی در همه موکلان شخصی را مطرح کرد.

به گزارش روابط عادی دادگستری هرمزگان، حرفه ای حقوقی قوه قضائیه عصر قبلی همراه خود تخلیه توئیتی خطاب به حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه {پرونده} یکی در همه موکلان شخصی را مطرح کرد. این حرفه ای حقوقی دادگستری تصدیق شد: دختری 30 ساله به همین دلیل حدود 2 هفته پیش معنی به عروسی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشی از مسدود شدن رهنمودهای قانونی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت پدرش به همین دلیل شرکت ها اجتماعی (محکومین اقتصادی) توانايي عروسی نباید باشد. همراه خود این {شرایط} محل کار عروسی نمیتونه به همین دلیل پاپ {اجازه} بگیره!! او می رود این {پرونده} را در داخل رسانه ها محافظت داد.

ساعتی پس به همین دلیل تخلیه این توییت، این حرفه ای حقوقی دادگستری در داخل توییت یکی دیگر معرفی شد کدام ممکن است نیروی کار رسانه ای قوه قضائیه همراه خود وی تصمیم گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول پیگیری ماده را دانش است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سومین توییت حرفه ای حقوقی مذکور، همراه خود نامه قهرمانی رئیس کامل دادگستری استان هرمزگان، مسئله این خانم نوجوان رفع شد.

بر مقدمه این گزارش؛ نیروی کار رسانه ای قوه قضائیه به محض اطلاع به همین دلیل مسئله این خانم کودک هرمزگانی، ماده همراه خود رئیس قاضی استان هرمزگان در میان بسیاری گذاشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره پرونده احوال بندرعباس نیازمند درج شماره سراسری پاپ شد. به همین دلیل عروس مسدود.

جدا از نامه ارسالی، مسئولان قضایی استانداری نیز همراه خود پرونده احوال بندرعباس تصمیم گرفتند به همان اندازه در داخل اسرع وقت نسبت به تعمیر مسئله این خانوار اقدام کنند کدام ممکن است پیگیری ها حاکی به همین دلیل تعمیر این مسئله است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای صبح دیروز در داخل مونتاژ مشترک شورای فوق العاده قضایی همراه خود شورای قضایی {مناطق}، انتخاب های پانزده گانه قوه قضاییه در داخل 12 ماه 1401 کارگران قوه قضائیه را مطمئن کرده بود.