جدول کلاس بندی گروه A پس به دلیل باخت کارکنان ایران / کره جنوبی (+{عکس})


بر ایده بررسی ها جام جم وب مبتنی برکارکنان سراسری {فوتبال} ایران در داخل نهمین دیدار مقدماتی جام بین المللی قطر به مصاف کره جنوبی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نتیجه نهایی 2 بر a 0 شکست تلخی را متحمل شد.

ایران همراه خود شکست مقابل کره جنوبی صدر جدول را به دلیل انگشت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به میدان دید در داخل فینال نتیجه نهایی چه خواهد بود.

ابزار تفریحی های گروه اول مقدماتی جام بین المللی به رئوس مطالب {زیر} است:

جدول رده بندی گروه اول پس از باخت تیم ملی / برتری برای کره (+ عکس)

دیدار لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه همراه خود شیوع 3 بر a 0 لبنان پیگیری می تواند باشد.

منبع مفید: فارس