جزئیات افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری ​​و مستمری بگیران


گزارش جام جم آنلاینعبدالله میرزایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس بند یک ماده واحده قانون بودجه سال 1401، 3000 امتیاز برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می شود، البته کارمندان … نیروهای مسلح بر اساس تبصره 3 ماده 117 قانون ارتش، کشوری که حقوق را 20 درصد افزایش می دهد، بالاتر می رود.

وی افزود: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانان مصوب 1400، حق خانواده و فرزند به ترتیب 50 و 100 درصد افزایش می یابد. به این ترتیب کمک هزینه عائله مندی از 400 هزار تومان به 611 هزار تومان و کمک هزینه اولاد از 105 هزار و 500 تومان به 211 هزار تومان افزایش می یابد و در واقع بر اساس این قانون، مبلغ ریالی کمک عائله مندی و فرزند. کمک هزینه پرداخت خواهد شد به عنوان یکی از موضوعات قانون خدمات کشوری.

رئیس جبران خسارات سازمان اداری استخدامی ادامه داد: البته در بند دیگری از این قانون آمده است که علاوه بر افزایش حقوق موضوع بند 1، در پاورقی همان بند حداکثر 15 درصد به عنوان فوق العاده دانشگاهی آمده است. پرش برای معلمان دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی غیر بالینی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه های اجرایی پیوست می باشد، البته دستورالعمل مربوطه توسط سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارتخانه به صورت مشترک ارائه می شود. علوم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید در شورای حقوقی تایید شود و حقوق می آید.

میرزایی درباره افزایش حقوق بازنشستگان نیز گفت: بر اساس این قانون حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان افزایش می یابد و از این پس هرکس بازنشسته شود این 900 هزار تومان مالیات می گیرد و در سال های بعد بر اساس آن. به طور متوسط ​​دو سال برای او محاسبه می شود. همچنین علاوه بر افزایش مذکور، حقوق بازنشستگان، کارکنان خدماتی و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی لشکری ​​و کشوری و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه های اجرایی نسبت به مصوبه شهریور ماه سال جاری پنج درصد افزایش می یابد. از کارمندان حساب می شود، زیرا نه تنها این پنج درصد در قانون نوشته شده است، بلکه مستمری بگیران نیز مانند کارمندان مشمول کسر نمی شوند.

وی گفت: بر اساس بند 3 بند الف تبصره 12 قانون مدیریت فوریت های خدمات عمومی، دستگاه های ویژه ای که کمتر بودند تا 35 درصد قابل افزایش است. همچنین مستمری مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با 30 درصد افزایش از حداقل 470 هزار تومان به 611 هزار تومان و حداکثر از یک میلیون و 300 هزار تومان به یک میلیون و 690 هزار تومان (بسته به تعداد) افزایش یافت. از اعضای خانواده).

رئیس اداره جبران خسارت استخدامی سازمان اداری گفت: در بند هفتم این ماده واحده نیز مقرر شده است که دستمزد معیشت جانبازان بدون کار و درآمد 25 درصد به بالا بر اساس ماده 38 قانون جامع احکام از خدمات به ایثارگران، ص یک میلیون و 600 هزار تومان و دیه جانبازان تا سقف 25 درصد و رزمندگان بدون کار و درآمد به چهار میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافت.