جشنواره فیلم کوتاه چطور؟تعداد بازدید: 1

این جشنواره که پیشینه روشنی در ایران دارد و خاستگاه بسیاری از فیلمسازان سرشناس ایرانی بوده است، همچنان می تواند فرصتی برای جوانان سینما باشد و بر کسی پوشیده نیست که آینده سینمای ایران از این جشنواره بیرون خواهد آمد.