جوانان نسبت به کرونا {پاسخ} امنیت قدرتمند تری دارند


بر مقدمه مطالعات جام جم اینترنت{در این} پیدا کردن، دانشجویان مناسبت های خون انباشت شده به دلیل 682 نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگ شده به همان اندازه سن 62 12 ماه واکسینه نشده را در داخل 175 خانوار بین نوامبر 2020 به همان اندازه مارس 2021 تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل کردند.

به دلیل این انواع، 56 نفر شواهدی مبنی بر وجود آنتی بادی‌های ویروس کرونا داشتند کدام ممکن است نماد دهنده {عفونت} زودتر بود. آنها خواهند شد جای می دهد 15 نوزاد 3 ماهه به همان اندازه 4 ساله، 13 نوزاد 5 به همان اندازه 17 ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید 28 بزرگ شده بالای 18 12 ماه بوده اند.

آنتی بادی ها به سطح اساسی پروتئین توده خارج از کشور ویروس در داخل جوانان 4 ساله بیش به دلیل 13 برابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سنین 5 به همان اندازه 17 12 ماه حدود 9 برابر تا حد زیادی بود.

محققان ممکن است همچنین دریافتند کدام ممکن است درجه آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده کرونا، کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی به پیش‌سوراخ بینی دفاع کردن به سمت {بیماری} حاد کرونری پشتیبانی تنبل، در داخل جوانان ۴ 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی کمتر به دلیل بزرگسالان فقط در موردً 2 برابر به طور کلی است.

بر مقدمه این پیدا کردن، در داخل اکثر خانوار‌هایی کدام ممکن است هم جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بزرگسالان شواهدی به دلیل آنتی‌بادی‌های در گذشته به دلیل {عفونت} داشتند، جوانان 4 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر بهترینها درجه آنتی‌بادی را در داخل بین تمام روابط داشتند.

دکتر روث کارون، محقق ارشد در داخل جانز ذکر شد: «این پیدا کردن نماد می‌دهد کدام ممکن است حتی جوانان در داخل چند مورد آخر 12 ماه اول اقامت مهارت راه اندازی {پاسخ} آنتی‌بادی قدرتمند به {عفونت} کروناویروس را دارند برخی اسبابک ها تا حد زیادی به دلیل بزرگسالان است.» {دانشکده} بهداشت پایه هاپکینز در داخل مریلند. “

محققان می گویند کدام ممکن است {نتایج} نیاز به اطمینان تنبل کدام ممکن است دوزهای بهترین واکسن ممکن است خوب ارزان به دلیل جوانان فوق العاده خردسال به سمت ویروس کرونا دفاع کردن تنبل.

منبع مفید: مهر