حیاتی ترین اجزا تهدید در حال مرگ قابل انتساب به کرونا شناخته شده است است


بر مقدمه تجربیات جام جم اینترنتپژوهشگران دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه این یادگیری را هدف به سمت تصمیم گیری اجزا کارآمد بر در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر مبتلایان کووید-19 همراه خود بهره مندی از تحلیل درخت انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن رگرسیون لجستیک در داخل استان کرمانشاه مشارکت در دادند. ، مشارکت در دادند.

بر مقدمه این یادگیری، حیاتی ترین اجزا تهدید در حال مرگ قابل انتساب به کووید ۱۹ 12 ماه، دمای بدن ما، بستری شدن در داخل فاز مراقبت های ویژه (ICU)، بستری شدن زودتر در داخل بیمارستان در داخل ۱۴ روز قبل از این را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات قلبی بوده اند.

مانکن رگرسیون لجستیک قبلی متغیره حتی می تواند تأیید شد کدام ممکن است متغیرهای سن، تنگی نفس، بستری شدن در داخل فاز مراقبت‌های ویژه، ناهنجاری‌های اشعه ایکس کابینت سینه، {بیماری} کبد، دمای بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری}‌های قلبی عروقی همراه خود قیمت در حال مرگ‌ومیر بیشتر برای مبتلایان MERS-CoV به طور قابل‌توجهی بیشتر بوده اند.

این یادگیری کدام ممکن است مهدی مرادی نزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری زینب مرادی نزار، لیلا سلوکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاهره محمدی مجد محقق شده است، نمایشگاه ها کدام ممکن است ایجاد اجزا تهدید در حال مرگ در داخل مبتلایان کووید-19 احتمالاً ممکن است مداخلات موثرتری را در داخل سطوح مقدماتی {درمان} فراهم کردن دهد. رویکردهای معرفی شده کادر پزشکی

منبع مفید: ایسنا