خواص باقالی برای بهزیستی


به گزارش جام جم تحت وب، باقالی به‌{راحتی} کنار هم قرار دادن مصرف کردن می‌شود. این منبع مفید غذایی به انداختن پوند اضافی پشتیبانی می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشار به دلیل فیبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین است.

خواهد شد، به تقویت سلامت روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام بدن ما، پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول ldl خون را اصلاح می‌تنبل.

باقالی معمولاً به‌عنوان باقالی کره هر دو باقالی سویا شناخته می‌شود. حبوباتی هستند کدام ممکن است به‌عنوان دانه‌های خوراکی هر دو حبوبات، پیشرفت می‌کنند. آن خواهد شد‌ها بیضی‌تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مستقیم به سفید هر دو بی تجربه هستند.

فواید:

۱. به مدیریت بار پشتیبانی می‌تنبل

باقالی، منبع مفید خوبی به دلیل فیبر غذایی است. خواهد شد، منبع مفید پروتئین از بالای محدوده با بیرون چربی ها است. سیری را بهبود می‌دهد (در داخل نیاز به‌مدت زمان) به انداختن پوند اضافی پشتیبانی می‌تنبل. بنابر این، سوئیچ آن خواهد شد‌ها همراه خود غذاهای پر قدرت می‌تواند به {مدیریت} بار پشتیبانی تنبل.

خوب ارزیابی چاپ شده شده در داخل روزنامه Obesity Reviews نماد می‌دهد کدام ممکن است خوردن حبوبات می‌تواند به به کاهش تهدید ابتلا به {بیماری}‌های {مرتبط} همراه خود مشکلات وزنی، مربوط به سندرم متابولیک، دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری}‌های قلبی ـ عروقی، پشتیبانی تنبل.

با این وجود، تحقیقات اصولاً جهت توجه اصولاً عملکرد دانه‌های باقالی در داخل به کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} بار، لازم است.

۲. سلامت سیستم گوارش را تقویت می‌بخشد

تحقیق آموزشی، خوردن فیبر غذایی را همراه خود پیشرفت میکرو ارگانیسم‌های عالی در داخل {روده} عظیم، {مرتبط} کرده‌اند. فیبر رژیمی، به‌علت {تأثیر} بر هضم وعده های غذایی شناسایی شده است است.

این به {تجمع} مدفوع، پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت} پریستالتیک را تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیس شدن داروها مغذی را {بهینه} می‌تنبل.

فیبر غذایی نخست در داخل باقالی می‌تواند برای سلامت {روده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم گوارش، {مفید} باشد یا نباشد.

این می‌تواند به به کاهش اختلال ریفلاکس اسید، زخم شکم، یبوست، اسهال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بواسیر پشتیبانی تنبل.

۳. به دلیل روده ها دفاع کردن می‌تنبل

فیبر قابل دریافت در داخل باقالی، به به کاهش {سطح کلسترول} خون پشتیبانی می‌تنبل.

خواهد شد، باقالی، منبع مفید عالی فولات است.

فولات همراه خود به کاهش مرحله هموسیستئین، در کنار است.

بهبود هموسیستئین، تهدید {بیماری} عروق کرونر روده ها را بهبود می‌دهد.

۴. به تثبیت مرحله قند خون پشتیبانی می‌تنبل

تحقیق آموزشی نماد می‌دهند خوردن حبوبات، مربوط به باقالی، به اصلاح قند خون در داخل اشخاص حقیقی عذاب توسط دیابت پشتیبانی می تنبل.

این را می‌توان به شاخص گلیسمی زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای فیبر غذایی اصولاً، نسبت داد.

با این وجود، تحقیق اصولاً جهت توجه اصولاً عملکرد باقالی {در این} زمینه، لازم است.

خوب فنجان باقالی نپخته (۱۵۶ خوب و دنج) دارای داروها مغذی {زیر} است:

انرژی: ۱۷۶، چربی ها: ۱.۳ خوب و دنج، سدیم: ۱۲.۵ میلی خوب و دنج، کربوهیدرات: ۳۱.۵ خوب و دنج، فیبر: ۷.۶ خوب و دنج، قندها: ۲.۳ خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین: ۱۰.۷ خوب و دنج.

باقالی، معمولاً به‌صورت منجمد، خشک هر دو کنسرو شده، قابل دستیابی است کدام ممکن است کبریت همراه خود خواستن شخصی تصمیم گیری در مورد می‌کنید.

می‌توانید آن خواهد شد‌ها را با بیرون پوسته هر دو همراه خود منافذ و پوست، خریداری کنید. باقالی اخیر را می‌توان به مدت زمان هر هفته در داخل یخچال حفظ کرد.

حبوبات خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسته‌دار می‌توانند به همان اندازه خوب 12 ماه در داخل خوب محل قرارگیری خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرماخوردگی، مقاومت بیاورند.

به‌دنبال دانه‌های فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون توقف باشید. به دلیل خوردن باقالی خشک هر دو تنظیم سایه دانش شده، .

برخی {خطرات} خوردن باعث واکنش آلرژیک می‌شود

{افرادی که} به حبوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادام زمینی حساسیت دارند، به باقالی پاسخ آلرژیک نماد می‌دهند.

تهدید مسمومیت همراه خود سیانور دارد

باقالی، شامل گلیکوزیدهای سیانوژنیک است کدام ممکن است می‌تواند به سیانید هیدروژن شدید {سمی}، هیدرولیز شود.

اگرچه این مورد غیر معمول بوده، با این وجود سالم تر است کدام ممکن است هنگام خوردن {مقدار} تعداد زیاد باقالی نپخته، هشدار کنید.

باقالی، شامل الیگوساکاریدهایی است کدام ممکن است می‌توانند باعث راه اندازی نفخ شوند.

در داخل صورت بروز تهوع، استفراغ، گرفتگی شکم هر دو اسهال پس به دلیل خوردن آن خواهد شد، همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی مشاوره گرفتن از کنید.

باقالی، شامل ترکیباتی است تخصصی ایجاد می کند خیس شدن داروها مغذی، اختلال عملکرد راه اندازی می‌کنند.

با این وجود، شستشو، پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برشته کردن حبوبات، به به کاهش غلظت این داروها مغذی، پشتیبانی می‌کنند.

اشخاص حقیقی عذاب توسط سوءتغذیه هر دو کم‌خونی، نیاز به در گذشته به دلیل خوردن باقالی، همراه خود متخصص مصرف شده مشاوره گرفتن از کنند.

منبع مفید: بهداشت نیوز