خوب کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 مجروح در داخل سانحه رانندگی


بر مقدمه مطالعات جام جم اینترنتدکتر یحیی صالح الطبری در داخل اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران (ایسنا)، {در این} باره اظهار داشت: ساعت 16 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 46 {دقیقه} روز قبل خوب سیستم {خودرو} در داخل محدوده کمربندی دوم تهران به دلیل واوان به بکدشت در گذشته به دلیل سانحه واژگون شد. دوربرگردان کهرزک. به سامانه {پانزدهم} اورژانس گزارش شد.

وی یکپارچه داد: فوری پس به دلیل ادعا این حادثه سه سیستم آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

صالح الطبری اظهار داشت: همراه خود حضور تکنسین های اورژانس در داخل محل، در داخل پی این حادثه 4 نفر مصدوم شدند. {متاسفانه} خوب نفر در داخل سن 16 سالگی جان شخصی را به دلیل بازو داد.

وی افزود: 4 مصدوم این حادثه به بیمارستان شهدای 7 تیر الراعی منتقل شدند.