خودتان بیمه درمانی پزشکی را با بیرون صحبت همراه خود تامین کننده بررسی کنید

ممکن است داشته باشید نیاز به بتوانید پوشش بیمه نامه های درمانی را با بیرون صحبت همراه خود تامین کننده بررسی کنید. چرا این قابل توجه دردسر است؟

{شرکت های بیمه} می خواهند {کار} را برای ممکن است داشته باشید طاقت فرسا کنند، برای قرار است به آنها بروند سرراست … قرار است به آنها بروند هیچ علاقه مند به ای ندارند می توانید عالی خریدار روشنفکر شوید.

1) {شرکت های بیمه} به دلیل ممکن است داشته باشید می خواهند کدام ممکن است همراه خود مشاور قرار است به آنها بروند صحبت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 {شخص دیگری}.

2) {شرکت های بیمه} در داخل صورت عدم تخلیه مقرون به صرفه ترین ساختار را به اطلاع ممکن است داشته باشید نخواهند رساند.

3) {شرکت های بیمه} به ساده علاقه دارند کدام ممکن است محصول مربوطه تمیز کردن با ممکن است داشته باشید بفروشند.

هیچ عامل بدی تقریباً در مورد آن قرار است {وجود ندارد}، با این وجود قرار است به آنها بروند واقعیت واقعی هستند. در داخل ایالات متحده آمریکا، به ازای {هر} شش دلار آمریکا خرج شده، عالی دلار آمریکا برای مراقبت های بهداشتی هزینه مربوطه می تواند باشد. این عجیب ترین گروه شرکتی در داخل ملت است.

به دلیل آنجایی کدام ممکن است قابل توجه {بزرگ است}، {شرکت های بیمه} می توانند هزینه مربوطه های {زیر} را بپردازند:

الف) نیروی تخلیه عظیمی را اجاره دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز کنید

ب) صدها هزار دلار آمریکا خرج {تبلیغات} کنید… همانطور که صحبت می کنیم کدام غاز را بالاتر به دلیل دونالد می شناسند؟

ج) میلیون‌ها دلار آمریکا را صرف سرسرا کردن برای ارائه {هر} چیز خوب در مورد قابل انجام به قرار است به آنها بروند… 9 ممکن است داشته باشید کنید.

قرار است به آنها بروند نمی خواهند کشف نشده نرم افزار های نمایندگی های اکنون نیست قرار بگیرند اگر بتوانند به آن قرار است پشتیبانی کنند.

به عنوان تصویر، من خواهم کرد 64 ساله هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع حرفه ای مدیکر خواهم بود. من خواهم کرد در داخل آریزونا اقامت می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات ایجاب می تدریجی کدام ممکن است با استفاده از عالی مشاور برای بدست آمده هزینه تقویت می کند مدیکر مراجعه کنم. من خواهم کرد قادر نیستم با بیرون ارائه شماره تلفنم این داده ها را به صورت تحت وب بدست آمده کنم … کاری کدام ممکن است به دلیل مشارکت در آن قرار است متنفرم.

قرار است به آنها بروند طاقت فرسا {کار} می کنند به همان اندازه آرامش خاطر حاصل کنند کدام ممکن است خریداران برای یکی از بهترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت مناسب ترین ساختار به نیروی تخلیه شخصی مورد توجه قرار گرفت می کنند. چرا به حداقل یک تامین کننده خواستن دارید به همان اندازه شما را قادر سازد به همان اندازه طرحی را پیدا کنید کدام ممکن است دقیق خانوار ممکن است داشته باشید باشد یا نباشد؟ {پاسخ} اینجا است می توانید ندارید. ممکن است داشته باشید فقطً آماده هستید یکی از بهترین قطعنامه را برای حلقه بستگان بگیرید.

اگر می‌توانید خودتان نرم افزار‌های بیمه درمانی پزشکی را بررسی کنید، خبر خوبی ممکن است وجود داشته باشد. خانوار من خواهم کرد 8 12 ماه است کدام ممکن است به دلیل این سرویس {رایگان} استفاده بیشتر از می کنند. 1000 نفر را نجات دادیم. خواهیم شد گزینه ها را در داخل 30 ثانیه بدست آمده کنیم. خواهیم شد تصمیم گیری کنیم کدام ممکن است خواه یا نه ارائه دهنده خدمات بهداشتی ما عالی پوشش انتخاب شده را می پذیرد هر دو خیر. ای کاش همین شرکت ها برای نرم افزار های تقویت می کند مدیکر به راحتی در دسترس است بود.

در واقع ممکن است داشته باشید می توانید این {کار} را خودتان مشارکت در دهید. نشان دادن غرور.