خودروی رباتیک رکورد {سرعت} جهان را شکست +{عکس}


به گزارش جام جم تحت وب، گروهی به همین دلیل محققان دانشکده پلی استراتژی میلان به تماس گرفتن «PoliMOVE» این {خودرو} را ساخته اند کدام ممکن است فقطً خودران است.

خودروی رباتیک مذکور این هفته در داخل باند قلب فضایی کندی ناسا آزمایش شد.

طی فرایند نگاهی به، {سرعت} خودروی {مسابقه} ای مذکور ۳۰۹.۳ کیلومتر برساعت سند شد. رکورد پیشین متعلق به خودروی« روبوریس» (Roborace) همراه خود {سرعت} ۲۸۲.۴۲ کیلومتر برساعت بود.

سرجیو ساوارسی رئیس خدمه {در این} باره می گوید: {در این} نگاهی به رکورد {سرعت} جهان آسیب دیده شد با این وجود چه چیزی مسئول چه چیزی بود اساسی شادی ها زدگی ما به راحتی در دسترس است قرار کلاچ این اطلاعات برای کل شما است.

طبق داده ها قابل دریافت خودروی {مسابقه} ای «PoliMOVE» در داخل ۲۷ آوریل در داخل باند فرودگاهی کیپ کاناورال آزمایش شد.

{سرعت} ۳۰۹.۳ کیلومتربرساعتی به طور {متوسط} طی مسیری خوب کیلومتری در داخل ۲ فرایند متوالی در داخل 2 راه دیگر (برای عقب انداختن تاثیر باد) به بازو به اینجا رسید.

خودروی مذکور در واقعیت AV-21 است کدام ممکن است طاقت فرسا افزارهای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت های آن قرار است اصلاح کرده اند به همان اندازه به طور رایانه ای {حرکت} تنبل. این تنظیمات شامل می شود راه اندازی ۳ حسگر لیدار «لومینار هایدرا» است کدام ممکن است {حرکت} {خودکار} اتومبیل در داخل شتابزده را ایمن می تنبل.

خودروی رباتیک رکورد سرعت جهان را شکست +عکس

خودروی رباتیک رکورد سرعت جهان را شکست +عکس

خودروی رباتیک رکورد سرعت جهان را شکست +عکس

منبع مفید: مهر