داعش 11 عراقی را ربود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 چوپان را اوج برید


بر ایده مطالعات جام جم اینترنتخادر المطرحی فرمانده عملیات حشد الشعبی در داخل نینوا در داخل بیانیه مطبوعاتی ای مطبوعاتی اظهار داشت: تروریست های داعش 11 غیرنظامی عراقی را ربودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جزیره ثارث در داخل نزدیکی استان های نینوا، الانبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلاح الدین بردند. توطئه پس به دلیل آن قرار است، 4 چوپان به اتهام همکاری همراه خود نیروهای امنیتی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتناع به دلیل صنوبر باج، اوج بریده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجساد قرار است به آنها بروند در داخل قلمرو باریت در داخل 25 کیلومتری جنوب حطره در داخل جنوب نینوا رها شد.

وی افزود: به دلیل {سرنوشت} هفت نفر اکنون نیست ربوده شده است اطلاعی در داخل کف دست معمولاً نیست.

المطرحی اظهار داشت: جزیره الثرثار عجیب ترین پایگاه تروریست های داعش برای اداره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای عملیات تروریستی در داخل سه استان صلاح الدین، الانبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نینوا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع این مسئله به گستره وسیعی می خواهد. عملیات امنیتی برای پاکسازی قلمرو. ما انتظار اصل رهبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران امنیتی برای تخلیه جزیره هستیم.

2 تن به دلیل چوپانان اوج بریده به دلیل قبیله شمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 تن اکنون نیست به دلیل قبیله جغیفه هستند.

ممکن است حتی به دلیل کرکوک «داقوق» گزارش شد کدام ممکن است درست در این لحظه در داخل {درگیری} همراه خود تروریست های داعش 4 تن به دلیل نیروهای امنیتی عراق زخمی شدند.

منبع مفید: ارنا