داکسی سایکلین؛ اشیا خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه خوردن، عوارض ناخوشایند


بر مقدمه داستان ها جام جم وب مبتنی براین درمان برای {درمان} {بیماری} های قابل انتساب به میکرو ارگانیسم استفاده بیشتر از می تواند باشد.

طیف وسیعی به دلیل {عفونت} های باکتریایی همراه خود این درمان {درمان} می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت ممکن است متوقف می تواند باشد.

اگر در وضعیت ضعیف سلامتی {عفونت} ویروسی (یادآور آنفولانزا هر دو ) داشته باشد یا نباشد، کارساز نباید باشد. اگر به دلیل این درمان هر دو آنتی بیوتیک نه برای {درمان} {بیماری} استفاده بیشتر از شود، در داخل صورت عدم ممکن است بخواهید درمان، بدن ما نسبت به درمان مقاوم می تواند باشد. در داخل نتیجه نهایی، داکسی سایکلین برای {عفونت} های موارد زیر در داخل بدن ما {کار} {نمی کند}.

اشیا خوردن داکسی سایکلین

برای {درمان} از {عفونت} های باکتریایی تجویز می تواند باشد. پنومونی مطمئناً یکی شایع ترین {عفونت} های ریوی است کدام ممکن است ارائه دهنده خدمات بهداشتی برای آن قرار است دارو داکسی سایکلین تجویز می تدریجی. ممکن است همچنین برای {درمان} {عفونت} های تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر {عفونت} های ریوی استفاده بیشتر از می تواند باشد.

می توان به دلیل آن قرار است برای {درمان} {عفونت} های منافذ و پوست، توجه، پلک، سیستم لنفاوی، قلب، اندام تناسلی، {عفونت} های لگنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاری ادراری استفاده بیشتر از کرد.

در میان {بیماری} های مقاربتی میکرو ارگانیسم راه اندازی می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنتی بیوتیک قابل {درمان} هستند.

ارائه دهنده خدمات بهداشتی بدست آورده اید ممکن است همچنین این دارو را برای {درمان} {عفونت} های منتقل شده کنه، شپش، حیوانات {آلوده} هر دو آب هر دو غذای {آلوده} تجویز می تدریجی.

اگر برای تعمیر زیتس به متخصص منافذ و پوست مراجعه می کنید، ممکن است علاوه بر این در کنار همراه خود سایر داروهای تجویز شده برای بردن زیتس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش ها تجویز شود. داکسی سایکلین لکه ها، برجستگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضایعات زیتس یادآور قابل انتساب به روزاسه را {درمان} می تدریجی.

در میان انواع این درمان برای {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به دلیل سیاه زخم آن را تایید. ارائه دهنده خدمات بهداشتی بدست آورده اید این درمان را برای کسانی که کشف نشده زخم های معلق در داخل هوا هستند تجویز می تدریجی.

ممکن است همچنین در داخل {درمان} طاعون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به دلیل مالاریا کارآمد است. داکسی سایکلین معمولاً نیاز به در گذشته به دلیل بازدید به {مناطق} آسیب پذیر بالای مالاریا برخاستن شود.

پنی سیلین نیاز به برای {درمان} اشکال از خاصی به دلیل مسمومیت های غذایی استفاده بیشتر از شود. با این وجود در میان مبتلایان به پنی سیلین حساسیت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهنده خدمات بهداشتی آن قرار است را همراه خود داکسی سایکلین گزینه جایگزین برای می تدریجی.

نحوه خوردن داکسی سایکلین

معمولاً خوردن این درمان چند بار در داخل روز آن را تایید. بدست آورده اید نیاز به {هر} موارد منصفانه پارچ پر آب بنوشید.

اگر در داخل حین خوردن آن قرار است دچار شکم {درد} از حداکثر، سالم تر است درمان را همراه خود وعده های غذایی هر دو شیر آب خوردن کنید. هنگامی کدام ممکن است درمان همراه خود وعده های غذایی هر دو شیر آب خوردن شود، گرفتن آن قرار است در داخل شکم واقعاً گاز می گیرد.

داکسی سایکلین نیاز به طبق اصل ارائه دهنده خدمات بهداشتی خوردن شود. با بیرون بحث با ارائه دهنده خدمات بهداشتی خوردن آن قرار است را به مقیاس عقب هر دو بهبود ندهید. استفاده بیشتر از {صحیح} به دلیل آنتی بیوتیک ها احتمالاً مسائل شکم را به مقیاس عقب دهد.

اگر به دلیل این درمان برای پیشگیری به دلیل مالاریا در کل پرواز استخدام می کنید، نیاز به 1 هر دو 2 دیروز به دلیل پرواز خوردن آن قرار است را برخاستن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 4 هفته پس به دلیل {بازگشت از} پرواز خوردن آن قرار است را با آن همراه باشید. در واقع این درمان {نباید} بیش به دلیل 4 ماه خوردن شود.

عوارض ناخوشایند داکسی سایکلین

در میان عوارض ناخوشایند داکسی سایکلین غیرمعمول نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این در داخل {هر} شخص خاص رخ دهد.

اگر این {علائم} از حداکثر شد هر دو برای مدت زمان بسیار طولانی به دلیل بین نرفت، نیاز به به ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی اطلاع دهید. این عوارض ناخوشایند عبارتند به دلیل:

حالت تهوع
استفراغ
اسهال
بی اشتهایی
خارش در داخل راست {روده} هر دو واژن
گلو {درد} هر دو گلودرد
زبان متورم
دهان خشک
ترسیده
کمر {درد}
اصلاح سایه منافذ و پوست
اصلاح سایه ناخن ها، توجه ها هر دو دهان
جراحات

در میان عوارض ناخوشایند این درمان شدید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت تفسیر این {علائم} نیاز به سریعا به ارائه دهنده خدمات بهداشتی مراجعه کنید. مشمول:

عوارض
تاری میدان دید هر دو به دلیل بازو ارائه تخیل و پیش بینی
بثورات پوستی (ممکن است علاوه بر این همراه خود تب هر دو تورم غدد در کنار باشد یا نباشد).
قرمزی منافذ و پوست هر دو تاول
مسئله در داخل تنفسی هر دو بلع
تورم در داخل توجه، صورت هر دو گلو
خونریزی هر دو کبودی تعجب آور است
مدفوع آبکی هر دو خونی در کل {درمان} هر دو پس به دلیل برداشتن درمان
گرفتگی شکم
تب
{علائم} عود کننده {عفونت} یادآور تب، گلودرد هر دو لرز
آرتروز
منبع مفید
اصلاح سایه کاملاً مینا

منبع مفید: سلامت نیوز