درمان تزریقی برای ترمیم آسیب های نخاعی


بر اساس گزارش ها جام جم آنلاین, تزریق درمانی جدید برای درمان آسیب های نخاعی از مولکول های طراحی شده ویژه ای استفاده می کند که پاسخ های درمانی را در سلول های نخاعی تحریک می کند. در این پروژه محققان از اشعه ایکس استفاده کردند.

این به محققان اجازه داد تا ساختار مولکول‌ها را هنگامی که ترکیب می‌شوند تا فیبرهای کوچکی را در محلول مایع تشکیل دهند، مطالعه کنند.

محققان می توانند حرکت این الیاف را کنترل کنند و اجازه دهند فیبرها به طور موثرتری با سلول های ستون فقرات ارتباط برقرار کنند.

سالانه صدها هزار نفر در سراسر جهان از آسیب های نخاعی رنج می برند که اغلب منجر به فلج می شود. دانشمندان ده ها سال است که به دنبال درمان های موثر برای این آسیب ها بوده اند. این درمان تزریقی جدید توانست تنها با یک دوز، فلج را در چهار هفته در موش ها برگرداند.

انجام همین کار با مردم می تواند به این معنا باشد که افراد مبتلا به آسیب های نخاعی شدید ممکن است امیدوار باشند که دوباره راه بروند.

تکنیک های تشخیص اشعه ایکس می تواند به توسعه درمان های دیگری که نیاز به درک ساختار مولکولی دارند کمک کند.

بخش مهمی از این مطالعه برای یافتن درمان جدیدی برای آسیب های نخاعی در بخش انرژی آزمایشگاه ملی آرگون (ANL) انجام شد.

در آنجا، دانشمندان دانشگاه نورث وسترن و آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی هوایی ایالات متحده (AFRL) از پرتوهای ایکس فوق درخشان برای مطالعه ساختار مولکول ها و نحوه تعامل آنها با یکدیگر در محلول استفاده کردند.

این مولکول ها که به شکل مایع تزریق می شوند، ترکیب می شوند و ساختارهای فیبری کوچکی را تشکیل می دهند که طناب نخاعی را احاطه کرده اند.

محققان در این پروژه دریافته اند که حرکت مولکول ها در الیاف را می توان با تغییر ساختار شیمیایی آنها کنترل کرد.

مشخص شد که مولکول‌هایی که بیشتر حرکت می‌کنند احتمالاً از طریق پروتئین‌هایی به نام گیرنده‌ها به سلول‌های ستون فقرات سیگنال می‌دهند که منجر به درمان مؤثرتری می‌شود.

آگاهی از ساختار ماتریس مولکولی به محققان اجازه داد تا حرکت مولکول ها را تنظیم کنند. با حرکت، مولکول‌ها گیرنده‌های سلولی را پیدا کرده و سلول‌ها را برای ترمیم نورون‌های آسیب‌دیده تحریک می‌کنند.

منبع: ایسنا