درمان دیابت با بازسازی سلول های تولید کننده انسولین


بر اساس گزارش ها جام جم آنلایناین روش جدیدی برای درمان دیابت با بازیابی یا جایگزینی سلول هایی در بدن است که به طور طبیعی هورمون انسولین را تولید می کنند.

محققان سوئدی مولکولی را شناسایی کرده‌اند که به تحریک رشد سلول‌های جدید تولیدکننده انسولین و نحوه عملکرد آن کمک می‌کند و درمان‌های بالقوه جدیدی را برای دیابت باز می‌کند.

دیابت با مشکلات مربوط به انسولین همراه است. هورمونی که سطح گلوکز خون را تنظیم می کند و به سلول های بدن اجازه می دهد تا به آن انرژی برسانند. در دیابت نوع 1، سلول های بتای پانکراس که به طور معمول انسولین تولید می کنند، اغلب نمی توانند انسولین کافی برای رفع نیازهای بدن تولید کنند، اغلب به این دلیل که این سلول ها توسط سیستم ایمنی از بین رفته اند.

درمان در حال حاضر به تزریق انسولین متکی است، اما رشته های جدید بر روی یافتن راه هایی برای بازسازی تولید انسولین توسط سلول های بتا متمرکز شده اند.

پیشرفت های قبلی شامل ساخت سلول های بتا مصنوعی است که می تواند این کمبود را جبران کند یا استفاده از سلول های بنیادی برای رشد سلول های جدید.

اکنون در یک مطالعه جدید، محققان مؤسسه Carolingian در سوئد مولکول کوچکی را مطالعه کرده اند که می تواند به بازسازی سلول های بتا کمک کند.

این مولکول که با نام “CID 661578” شناخته می شود، در مطالعات قبلی شناسایی شده است، اما نحوه و میزان عملکرد آن ناشناخته باقی مانده است.

برای پی بردن به این موضوع، این تیم به برهمکنش‌های مولکولی این مولکول در سلول‌های مخمر نگاه کردند و دریافتند که به پروتئینی به نام MNK2 متصل می‌شود و به دو پروتئین دیگر اجازه می‌دهد تا در سطوح بالاتر برهم‌کنش داشته باشند و در نهایت منجر به بازسازی بیشتر سلول‌های بتا شود.

این تیم مولکول خود را روی گورخرماهی آزمایش کردند و دریافتند که سطح گلوکز خون را در مقایسه با گروه کنترل کاهش می دهد.

سلول‌های لوزالمعده رشد یافته در آزمایشگاه نیز باعث تشکیل سلول‌های بتای جدید می‌شوند، در حالی که اندامک‌های پانکراس انسانی انسولین بیشتری را در طول عملکرد مولکول تولید می‌کنند.

دکتر اولوف اندرسون، سرپرست تیم تحقیق، می‌گوید: «یافته‌های ما به یک هدف جدید بالقوه در درمان دیابت اشاره می‌کند، زیرا ما راهی ممکن برای تحریک تشکیل سلول‌های جدید تولیدکننده انسولین را پیشنهاد می‌کنیم.»

وی گفت: در حال حاضر در حال بررسی اثرات این مولکول و مولکول های مشابه بر روی بافت های انسانی هستیم و پروتئین هدف این مولکول یعنی MNK2 را در بافت های اهداکنندگان سالم و اهداکنندگان مبتلا به دیابت تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

منبع: ایسنا