دستگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرداد خوب جنایتکار به خوب ارزش هزاران و هزاران دلار آمریکا


بر مقدمه داستان ها جام جم اینترنتسردار هادی شیرزاد در داخل تشریح چیزهای بی اهمیت این خبر اظهار داشت: همراه خود گفتن افسران قضایی مبنی بر خطرناک شخص خاص به اتهام پاره کردن 5 میلیون دلاری به در کشور دیگر، ماده در داخل اصل {کار} ماموران پلیس بین الملل سرلشکر قرار گرفت. فرماندهی – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

فرمانده پلیس بین الملل: متهم همراه خود سوء بهره مندی از {مشارکت} در داخل ورزش های مقرون به صرفه 5 میلیون دلار آمریکا فریب داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را توقف کرد.

وی افزود: همراه خود پیگیری های مستمر پلیس بین الملل برای هدایت انضباطی، خوب {نسخه} به همین دلیل اخطار بنفش صادر شده علیه وی به عنوان راهی به سند شناسایی متهم در داخل پایگاه اشخاص حقیقی خرس تعقیب به کشورهای عضو اینترپل انتشار شد. مانیتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} نیروی انتظامی، سردار شیرزاد در رابطه با دردسر ماموران پلیس اینترپل ایران در داخل مانیتور متهمان اظهار داشت: ماموران پلیس مهاجرت کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذرنامه فرودگاه امام خمینی (ره) همراه خود داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها متهم را دستگیر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پرونده} به رئوس مطالب {زیر} است. مداوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری در داخل بازو بررسی اجمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تشریفات} حرفه ای است.