دستگیری مرد متوفی قاچاق مواد مخدر! ‌


سجاد اسدی مهر دادستان و پاسدار انقلاب شوشی استان خوزستان گفت: با تلاش دستگاه قضائی و پلیس آگاهی یکی از بزرگترین فروشندگان مواد مخدر در شوشی شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متهم یکی از بزرگترین فروشندگان مواد مخدر است که اقدام به ترانزیت گسترده مواد مخدر از شهرستان های همجوار به شوش کرده و در سال های اخیر نقش مهمی در قاچاق مواد مخدر داشته است.

دادستان شوشا استان خوزستان گفت: به منظور طفره رفتن از قانون و جلوگیری از اجرای محکومیت ها و مختومه شدن پرونده های معوقه، وی با همکاری برخی از مقامات دولتی در سایر شهرستان ها گواهی فوت جعلی تهیه و قبر خریداری کرد. خودش.”

گروه رویدادهای جام جم