دوز تقویت کننده واکسن کرونا از شکل شدید بیماری با سویه BA.5 جلوگیری می کند.


گزارش جام جم آنلاینمرکز پیشگیری و کنترل بیماری های اروپا این روند را هشدار دهنده می خواند. اعتقاد بر این است که زیرگونه دوم نسبت به نسخه های قبلی Omicron مسری تر است و می تواند از مصونیت در برابر عفونت یا واکسیناسیون گذشته جلوگیری کند.

در همین حال، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده به مردم یادآوری می کند که واکسیناسیون کووید-19 تنها مهم ترین ابزار برای محافظت در برابر بیماری های جدی ناشی از این گونه های در گردش است.

این مرکز در آخرین گزارش هفتگی خود به نتایج یک مطالعه استناد کرد که نشان داد اثربخشی 2، 3 و 4 دوز واکسن کووید-19 در بزرگسالان دارای سیستم ایمنی سالم در طول توسعه سویه Omicron در اوایل سال 2022 است.

طبق مطالعات، زمانی که زیر سویه BA.1 Omicron غالب بود، دو دوز واکسن کووید 61 درصد از بستری شدن در بیمارستان به دلیل COVID-19 محافظت می کرد. اثربخشی واکسن پس از دور سوم به 92 درصد افزایش یافت.

در طول دوره اوج زیرسویه‌های BA.2/BA.2.12.1، اثربخشی واکسن در برابر بستری‌های مرتبط با کووید-19 با دو دوز 24 درصد بود و پس از دوز سوم به 69 درصد افزایش یافت. در میان بزرگسالان 50 ساله و بالاتر، اثربخشی واکسن در برابر بستری شدن در بیمارستان به دلیل کووید بیش از یک هفته پس از چهارمین نوبت به 80 درصد افزایش یافت.

منبع: مهر